Om oss

Hijab-brigaden består av  norske jenter og kvinner som er opptatt av å kjempe for vår demokratiske rett til å bære hijab i alle sammenhenger. Etter vår mening har vi i kraft av religionsfriheten rett til å bære hijaben som en del av vår religionsutøvelse. Valgfriheten innebærer at noen av oss har valgt å bruke hijab, andre har latt vær, men alle er vi muslimer.

Noen kan reagere på navnet til nettverket; Hijab-brigaden. Den kan for noen gi assosiajoner til militant kobling. Det er ingen grunn til å blir redd eller skremt. Vi er hyggelige jenter og kvinner som ikke er bevæpnet med annet enn sunn fornuft og troen på Gud. Noen av oss er født i Norge, andre har bodd her i lang tid. Noen har “eksotisk” bakgrunn, andre er like norske som brunosten. 

På nettsiden kan dere finne eksterne lenker til diverse nettsider. Målet er å bidra med kunnskap om islam, det er ikke ment som forkynning av religion. Vi må likevel presisere at vi ikke kan ta ansvar for innholdet i disse eksterne sidene.

Vi håper dere får glede av denne nettsiden.