Hva er nullen verdt uten Vesten?

mattePlanen var å sjekke ut islam-utstillingen med ei god venninne på fredag, men jeg kunne ikke dy meg og søkte ly fra regnværet i moskeen der den fascinerende utstillingen om islam nå befinner seg.  Etter å ha utført dhur-bønnen, beveget jeg meg spent mot utstillingen noen meter unna og stilte meg bak en guidet omvisning. Guiden var en veltalende ung muslim, tilhørerne var etnisk norske ikke-muslimer.  Engasjert geleidet guiden dem gjennom utstilling, med meg hakk i hælene.  Jeg lærte mye nytt, spesielt var det fascinerende å høre om muslimenes bidrag til vitenskapen.  Vi fikk høre om muslimenes tidlige banebrytende oppdagelser, og deres fremskritt innenfor medisin, matematikk, farmasi, astronomi, historie,kunst, fosterlære osv. Blant annet lærte vi at det var en muslim som oppfant tallet null(sifr på arabisk) . Jeg må innrømme at jeg nesten holdt på å bryte ut i latter da jeg hørte dette. Jeg er ingen matematiker, så jeg undervurder helt sikkert nullens rolle, men hva er nullen verdt uten de andre tallene og Vestens videreutvikling av den? Guiden kunne imidlertid fortelle at matematikken ikke kunne ha utviklet seg uten dette tilskuddet fra muslimene. Videre kunne han fortelle at algebra ble utviklet av muslimene, som brakte dette til Europa i middelalderen. Dette gir vel mange enda en grunn til å skylde på disse ”fordømte muslimene” for hodepinene som er fremkalt av algebra. Angivelig skal det første universitet i verden ha blitt opprettet av muslimene i Kairo(Al-Azhar) og fungert som et mønster for ikke-muslimske universitet i Europa. Komplekse instrumenter, som blant annet skal ha muliggjort senere europeiske oppdagelsesreiser skal visstnok ha blitt oppfunnet av muslimene også. Listen er lang,derfor anbefaler jeg alle interesserte å vie denne utstillingen et besøk.

Men så kan man ikke tilskrive muslimene alene alle disse herlige bragdene, disse oppdagelsene ble ført til Europa, der de ble videreutviklet og perfeksjonert. Møtet mellom Østen og Vesten var fruktbart, foreningen av to ulike tankesett og tradisjonelle og nye ideer brakte store fremskritt innen blant annet matematikken, medisinen, astronomien osv.  Det er oppløftende å tenke at så mye ble oppnådd gjennom et vekselspill mellom muslimer og Vesten. Det er et uomtvistet faktum at Vesten en gang ble inspirert av muslimene, er det da ikke rimelig at muslimene åpne øyne for positive bidrag fra Vesten? Mange muslimske land har i grunn mye å lære av godt utviklede, demokratiske vestlige land som vektlegger menneskerettigheter og velferd. En eldre herre blant de besøkende lurte på hva som skjedde med den muslimske storhetstiden eller ”gullalderen”, med en provokatorisk tone i spørsmålet.  Guiden kunne ikke svare på dette utifra et teologisk perspektiv, men mente at det skyldtes muslimenes tilbøyelighet til å handle i strid med Koranens bud og grunnleggende prinsipper om toleranse, respekt og omtanke. Dette er noe enhver muslim som innehar makt i et samfunn bør reflektere over, opptreden som ikke samsvarer med ”islamske verdier” og prinsipper kan neppe ha noe godt for seg. Heldigvis er det ikke vanskelig å holde fast ved disse verdiene i et vestlig samfunn, for ofte kaller man nettopp disse verdiene for vestlige. Rettferdighet, toleranse og respekt er alle dyder som kommer til utrykk og er essensielle i islam. Kanskje vi bør droppe merkelappene, og kalle det i stedet for ”universielle verdier”?

7 svar

 1. Tallet null ble ikke utviklet i den arabiske verden. Den første bruken av tallet null kan spores tilbake til India ca 400 år før Kristus.

  De antikke grekerne hadde også oppdaget tallet null, men var usikre på hvorvidt til ville ta det inn i sitt nummersystem. Aristoteles så både på tallet 0 og 1 ikke som nummer, men som enheter. http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciSwid.htm

  Nullen ble så senere en integrert del av matematikken og algebra med Muhammad ibn Musa Khwarizm(http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi)i, som var muslim og en av de største matematikerne i historien, og har også gitt vesten det nummersystemet som brukes i dag.

  Så til poenget.

  Det er riktig når vi historisk kontekst referer til Midtøsten som mer og bedre utviklet enn Europa var for over 1000 år siden.

  Dette kan dog på ingen tenkelig måte tilskrives religionen Islam. De mest avanserte sivilisasjonene i verden hadde lenge eksistert i et belte fra Egypt i vest til Persia i øst.

  Det er ikke tilfeldig at de første store Europeiske sivilisasjonene som grekerne eller romerne hadde nær tilknytning til Midtøsten gjennom middelhavet. Det er også verdt å nevne at samtlige av verdens syv antikke undere er reist i og rundt Midtøsten/middelhavsregionen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Wonders_of_the_Ancient_World

  Midtøsten hadde en høyt utviklet tradisjon for vitenskap og logikk lenge før det fantes noe islam. Religionen Islam er faktisk utviklet utenfor den tidens siviliserte del av verden på den arabiske halvøy av klansfolk som knapt nok hadde utviklet sitt eget alfabet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Islamic_Arabic_inscriptions

  Muslimene (araberne) erobret så store deler av den siviliserte verden gjennom svært agressiv krigføring i løpet av bare få år. http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquests

  Da store deler av den siviliserte verden var erobret fulgte vitenskapen med på kjøpet for muslimene.
  En kortvarig periode med “opplyst Islam” påfølgte derfor i noen århundrer etter invasjonen. Her er det viktig å huske på at muslimene verken utgjorde flertallet av befolkninge eller hadde brakt med seg de vitenskapelige tradisjonene. De kom med sverd og fremfor å drive aktiv misjonering og konvertering slik kristen teologi forkynner for å spre gudstroen, innførte muslimene i stedet en ekstra skatt på alle ikke muslimer (dhimmi) kalt Jizya som brakte store inntekter til videreføringen av militærdoktrinen. Praksisen er beskrevet i Koranen vers 9:29

  “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”

  Denne innføringen av religiøst apartheid gjorde det unødig for muslimene å søke etter konvertitter for å spre sin tro som i stedet ble spredd ved frontene med sverd. Praksisen med jizya i bytte mot å få beholde sin gudstro er av mange historikere feilaktig fastslått som ”toleranse”. Praksisen førte gjennom århundrer med islamsk styre til at størsteparten av befolkningen i Dar al-Islam konverterte for å slippe å betale skatten.

  Den islamske gullalderen endte så rundt 1200 e.kr med Ghazali som tok avstand fra gresk filosofi og logikk og erstattet det med bokstaverte fortolkninger av Koranen. Ghazali mente blant annet at når ild treffer bomull så er det ikke ilden som antenner bomullen, men i stedet Allah hånd som gjøre dette (en total tilsidesettelse av vitenskap og logisk tenkning med andre ord)

  Gullalderen i Midtøsten ente derfor tilslutt grunnet islamske teologer trang til å sette religøse skrifter over logikk.

  Islam drev så store deler av de lærde i Midtøsten ut av regionen og inn i Europa. Hvilket som markerer starten på den europeiske renessansen i det ottomanerne erobrer Øst-Romeriket og Konstantinopel, og driver den greske idetradisjonen ut av Midtøsten.

 2. Nok et tilfelle av overfall og voldtekt har funnet sted. Denne gang i Drammen. Overaskende nok var det en person med innvandrerbakgrunn. Bare sånn at det er sagt: jeg er ikke rasist! Jeg har respekt for andre kulturer og religioner, men et sted går grensen!

  Det er heller ikke lenge siden at det ble begått, iallfall forsøk på, overfall og voldtekt også i Ålesund. Da mest sannsynlig av samme person, på flere jenter, i samme område kl. 3-4 på natten.

  En av kommentarene på Innvandrerbloggen lyder følgende (jeg vet ikke hvor vedkommende hentet det fra):

  Hva sier mektige islamske ledere om voldtekt og vestlige kvinner:
  (Utdrag fra internettkilde):

  Den mektige islamske lederen Sheik Yusaf al-Qaradawi påstår at en muslimsk mann har rett til å voldta en vestlig kvinne når han blir så fortørnet over en kvinnes usømmelige påkledning og dårlige oppførsel at han får ereksjon og lyst til å voldta henne i Allah’s navn, som en del av sin religiøse plikt og religionsutøvelse. Den seksuelle lysten blir så sterk at han ikke kan la være å voldta kvinnen. Islamske imamer forklarer det med at voldtekten skjer ikke av lyst, men av plikt. En muslimsk mann har plikt til å voldta lettkledde vestlige kvinner og kristne jentebarn i Allah’s navn for å straffe kvinnen eller fordi hun ikke er kledd som de islamske religiøse ledere foreskriver. Når en muslimsk mann får ereksjon så er det på grunn av plikt, ikke av lyst. Det er ingen seksuell lyst eller følelse med i spillet – kun pliktfølelse. Det er lysten til å utføre Allah’s og ”profeten” Muhammeds vilje som gir muslimene ereksjon når de voldtar og mishandler vestlige ungjenter. De muslimske voldtektsforbryterne opplever ingen lyst eller glede med voldtekten, men kun raseri over hennes påkledning og opplever det som en plikt å straffe kvinnen ved å tvinge henne til å ha samleie med bøddelen. Slik er de muslimske lederes forklaring å forstå.

  Når jeg leser sånt, og iallefall om det stemmer, begynner jeg å lure på hvorfor i all verden folk som lever etter slike “lover” skriker ut om rasisme hver gang noen nevner et eller annet om deres religion eller levemåte. Hvem er egentlig rasisten her? For å si det slik har jeg ikke hørt noe i Norge, og i vår kultur, om at vi har lov og rett til å begå voldelige handlinger basert på hvordan andre kler seg.

  Jeg bare spør: Hva hadde skjedd om noen fra vår kultur hadde prøvd å gjort noe lignende i et muslimsk land?

  Heldigvis så er majoriteten av innvandrerene i Norge like lite glad i slike forbrytere som overfaller kvinner og jenter som vi er, og det er på tide at noe skjer på det politiske plan for å hindre flere slike hendelser. Det virker nesten som om regjeringen er rett konfliktsky for å gjøre noe med dette. Om dette fortsetter, heller det mot at det blir FRP på neste valg.

  Jeg har fått et par e-poster i etterkant av innlegget som sier at det er feilaktig informasjon i dette sitatet jeg bruker, og at dette ikke har noe med islam å gjøre i det hele tatt. Selman skrev bl.a:

  Jeg leste bloggen din og er veldig lei meg. Fordi jeg er muslim, og kommentaren du har kopiert fra nett har ikke noe med islam å gjøre. Jeg kjenner ikke hvem er “Den mektige islamske lederen Sheik Yusaf al-Qaradawi” og hvis den mannen tenker sånn, han er ikke muslim, de som følger hans ord er det samme som han, ikke muslim. Hans ord passer til en mannsdominerende hedonism men ikke islam. (…) Hvis en muslim stjeler, ødelegger eller bruker vold mot en ikke-muslim, og dør uten å få tilgivelse fra den som er ikke-muslim, er det mye verre enn gjøre samme skam mot en muslim.

  http://www.lkhoydal.net/2009/05/rasisme-vs-religion/

  Jeg setter pris å få slike e-poster slik at jeg kan få et mest mulig riktig bilde av det jeg skriver om. Jeg liker å høre alle sider, og hvis jeg har uttalt meg dårlig på noe, er det bra at folk gjør meg oppmerksom på dette. Siden jeg ikke vet så veldig mye om islam, synes jeg at det var bra å få en slik tilbakemelding på et slikt innlegg.

 3. Hvorfor skal muslimske land lære noe som helst av et samfunn som er i ferd med å kollapse totalt?

 4. “Blant annet lærte vi at det var en muslim som oppfant tallet null(sifr på arabisk) .”

  Litt trist å høre at man tar i bruk løgn i en utstilling.
  Det er selvfølgelig mye man kan si om den islamske sivilisasjonens viderformidling av kunnskap men her er det en ren usannhet som presenteres. Dette setter også de andre påstandene i et tvilsomt lys.

 5. Er ikke dette noe du heller burde fortelle “ditt folk”?

  Jeg tror de fleste her i vesten er klar over mangfoldet og østens påvirkning på vesten. Mange av våre goder kommer nettopp på grunn av oppfinnelser og væremåter som østen for lenge siden har tenkt ut! Men dette vet de fleste her…

  Det er verre med uopplyste og fanatisk religøse i dagens østen. Så istedet for å drive med folkeopplysning her, burde dere ikke konsentrere dere om hjemland/opprinnelsesland?

  Spesielt da prestedømmet og ledere! For jeg tror mange “vanlige” folk i østen/midtøsten også vet og skjønner dette.. Det er bare frykten for autoriteter og religion som hindrer disse å uttrykke det. Det gjelder nok også tildels i enkelte moskeer her i landet og.

  Jeg tror at “den vanlige mann i gata” i disse landene er mere lik oss enn mange her vil innrømme og tro!

  Vi har nok en del å lære og bør være litt mindre opp av forskjeller, men mere opptatt av likheter….og de er det mange av! Men det virker på meg som dere her inne, også bare ser en vei og det med skylapper! Mulig jeg tar feil…?
  Jeg håper det…. :-)

 6. Hvor lenge skal innlegget mitt være til moderasjon før det legges ut da?

 7. Muslimer lyver også her.
  Begrepet null kom fra India som ikke var islamsk på den tid.
  Det gikk forøvrig med 5. mill mennesker da islam ble ,,innført ,,på det indiske subkontinent.
  Det var 60 år med krig og fandenskap før islam ble dominerende i Nord-Afrika.
  Ellers har ,, islamsk,, vitenskap vært , ja akkurat null uten bidraget , dvs rapping av kunnskap fra sine kristne persiske,og indiske naboer som enten ble tvangskonvert, drept eller fikk vansmekte som dhimmies.
  Senere ble høstene av feks jødisk, syrisk, assyrisk og gresk vitenskap presentert som islamsk.
  Dagens uvitende befolkning i Norge går rett på limpinnen, noe som gir muslimer fritt spillerom på dette området.
  Denne utstillingen gir et feilaktig bilde, propaganda, halvsannheter, vrengebilder og direkte løgn.
  En av de mest kjente medisinere fra Persia(husker dessverre ikke navnet) ble dømt og henrettet som kjetter, frafallen muslim.
  Nå har prestestyret i Teheran igjen blåst liv i denne antikvare loven som gir anledning til å idømme dødsstraff for apostofi, kjetteri og hekseri.
  Kan ikke si at dagens islam bringer verden forover, nei giret er heller satt i revers.

Skriv et svar