Sharialovgivning i ekteskapssaker

The Sharia Council of Britain discussing marriage and divorce cases

The Sharia Council of Britain discussing marriage and divorce case

En del religiøse ledere og konservative muslimer i Norge ønsker Sharia lovverket i ekteskaps og skilsmisse saker. I UK har de erfart at saksbehandlingstiden er betydelig kortere, slik at man slipper å vente flere måneder før saken kommer opp for retten. Dette opplever mange hindrer økende konflikter hjemme, samt fare for vold og trussler. Fort saksbehandling ofte demper konfliktene, og mange opplever at  med en islamsk lovgivning  frykter ofte mannen å fornærmere de religiøse lederne i rådet, ved å trosse deres anbefalinger. Mange som har brukt Shariarådet, føler at de blir forstått – de opplever ikke de religiøse eller kulturelle konflikter de har erfart tidligere. Det som er verdt å stille spørsmål ved er om de som opplever denne type råd som hensiktsmessig er om botid spiller en rolle ved de som fortrekker en Shariaråd.

Det mange lurer på er om en slik lovverk i Norge innebære at muslimer riskrerer å bli pisket eller steinet for å ha vært utro, slik vi så nylig i Swatdalen. Andre tror at Sharia vil spre seg som pesten, og er et godt eksempel på den fryktede snikislamiseringsom Frp har snakket om.

Ifølge Wikipedia er det mye i Sharia som minnes om juridisk lovgivning i Europa, og det påstås at europeere ble inspirert av Sharia på 1200-1800-tallet. http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia

Det som umiddelbart bekymrer om Sharia rådet er at  hovedsakelig menn kommer til å være i rådet, og at deres patrialske tolkninger av lovverket vil diskriminere kvinner..I tillegg er det bekymringsfull, hvis de som skal sitte i Sharia rådet ikke har studert jus ved et universitet. Kanskje en fem-årige utdannelse med sharia og europeisk lovgivning og rett kan være en god idè for å kvalitetssikre rådet. Mens vi er i gang kan vi i tillegg  kreve at det er 50% kvinner i rådet.

Det foregår justismord i norske domstoler (eks: Fritz Moen, Bumerangsaken, Obiora saken, menn som går fri i voldektssaker osv), og beslutninger tattt i barnevernssaker er av og til ikke de mest fornuftige når vi får vite at hjelpesløse barn blir mishandlet på barnehjem eller i fosterhjemmet. Det er bekymringsfull når barnevernet plasserer den 15 år gamle datteren til min venn hos en 68 år gammel ekssamboer av moren, og mener at det er best for ungen.

9 svar

 1. beklager jeg har ikke tru på sharia domstol her i Norge, Jeg trur at den patriakiske tanken vil gjenomsyrer,og at miljøet er for stor så kammerateri vil forekomme. En minste sjanse for at det går galt viol ødelegge arbeidet.

 2. Det er vel for så vidt helt uproblematisk hva man velger som religiøs veiledning i religiøse saker. Muslimer står jo fritt til å velge å benytte et slikt råd og eventuelt etterleve de råd man får. Norsk lov har alt bestemmelser om skilsmisse og ekteskap disse fungerer helt uavhengig av religiøse lover og sedvaner.

  Det er ikke for eksempel fullt mulig å ha flere koner eller ektemenn så lenge man ikke har mer enn en offisiell. Dette som et eksempel på at den religiøse friheten er der men man kan ikke forvente at samfunnet skal implementere alle de ulike syn og ønsker ulike grupperinger måtte ha.

  Til det er det for viktig at staten holder seg til det staten skal drive med og så får enkeltmennesket leve med sine egne valg uten statens innblanding.

 3. Ja, hvorfor ikke middelaldersk domstol med mandat fra selveste gud?

  Jo, fordi man har forstått et par-tre ting siden den gang. For eksempel at mennesket er en ape, at mirakler aldri skjer, at Pakistan, Saudi-Arabia og Iran ikke er spesielt perfekte samfunn, og at religiøse ord litt for mange ganger har havnet i munnen på maktsyke folk uten edle hensikter.

  At demoniseringen av islam har gått altfor langt, gjør likevel at denne bloggposten er et velkomment bidrag til den norske samfunnsdebatten. Ganske utrolig, egentlig.

  Uansett: Nordmenn har mange ting å lære fra kulturene som har kommet hit. Merkelig at vi ikke er mer nysgjerrige, men mye av skepsisen til islam skyldes våre egne katastrofale – og da mener jeg KATASTROFALE – erfaringer med gale religiøse mørkemenn gjennom århundrene.

 4. 1) sharia skrives med liten bokstav: ’s’. Om du da ikke tror at sharia er en gudegitt lov hevet over menneskene på denne jord.

  2) Det er som kjent en tre-deling av makten. Fra wiki:

  Det er en tredeling av makten der den dømmende makt tilligger domstolene som frie og uavhengige. Det vil si blant annet si at verken Stortinget, regjeringen eller andre myndigheter kan gripe inn i dømmende virksomhet, eller påvirke domstolenes avgjørelser. Dette er en av de viktigste rettssikkerhetsgarantier i en rettsstat som Norge og andre land i vår kulturkrets.

  3) utenomrettslige ordninger for rådgivning og konfliktavverging finnes og er viktige. De heter ting som familieråd, konfliktråd, ekteskapsrådgivnig, diverse ombud som for eks det viktige barneombudet, eldrerådet i norge etc osv. Felles for de alle er at de er utenfor tre-delingen av makten og er praktisk og handlingsorientert innrettet.

  4) Om det oppleves at det er så store kultur- og religiøsforskjeller at islamsk ekteskapsrådgivning gir fornuft så er det vel bare å gjøre det. Ekteskap og samliv er vanskelig så alt som kan holde limet sammen er vel ok. Trodde BTW at det allerede fantes i norge, det finnes da ihvertfall i UK.

  5) Men sharia – som en lovtekst tolket utifra et unøyaktig og omstridt religiøst perspektiv og som har som kulturelt bakteppe en stammekultur for tusener av år siden? Nope – ikke her nei – aldri!

 5. Det er viktig at mennesker som bor i Norge er klar over den frihet de har til å velge selv. Det er like klart at de som ønsker religiøse lover som skal gjelde alle og være gyldige i en norsk domstol, ikke har forstått noe som helst.

  Vi har vel alle et ansvar for å si ifra ovenfor disse menneskene som ser det som sin gudgitte plikt å påtvinge andre sine meninger og oppfatninger.

  Vi har for så vidt latterliggjort og detronisert kristne fanatikere som Børre Knutsen og Ludvig Nessa, tilsvarende bør vi også gjøre ovenfor andre religioners ledere og talsmenn som ikke forstår at de godt kan leve som de prediker men de har ingen rett til å si at dette skal andre også følge.

  Religiøse ledere har nok lest mye om sin gud og sin religion men de fleste guder sier vel at man skal holde seg til sin gud og ikke tilbe det menneskeskapte. Dette bør vel de geistlige være klar over at de er mennesker og at deres ord og tanker ikke utgår fra guder men fra dem selv. Hevder de noe annet hevder de vel nær opptil at de selv er guder og for mange vil nok det bli sett på som blasfemi.

  Men som jeg har nevnt før, ønsker man å leve etter sharialovgivning står man helt fritt til å gjøre dette så fremt det ikke bryter mot norsk lov. Har man syndet kan man bedrive selvpisking så mye man vil, ingen har noe med om man kutter av seg sin egen hån om man har stjålet noe og så videre. Men skille går som nevnt i Norge på hva man har lov til å gjøre mot seg selv og hva man har lov til å gjøre mot andre.

  Både kristendommen og islam sier jo helt klart at det er guden som skal dømme menesket, det er underlig at man etter henholdsvis 2000 og 1400 år enda ikke har oppfattet dette. Men det kan vel tyde på at det finnes veldig mange mennesker som bare hevder de er religiøse men som ikke en gang evner å se hva det går ut på.

 6. Shairalovgivning i Norge ? Maken til tull.
  Ønsker dere dette, er det bedre å flytte Aganistan, Somalia, Iran og andre steder. Men det ønsker dere ikke, for da ryker alle fordeler. Kanskje blir dere t.o.m steinet ? Får kuttet av hender ?
  Da nytter det ikke å ha barn fra før-ekteskapelig-tid, ei heller å ha brutt regler. Mistet jomfruhinnen ?
  Og skal dere arve, ja da er dere som kvinner mindre verdt.. Skal dere møte i retten, da teller ikke deres mening noen ting. Mannens er mye viktigere, og det skal mange kvinner til for å bevise at en mann har urett.
  Dere bruker hijab, javel.
  Men i disse paradisene blir dere horer for å ikke bruke dette plagget.
  Reis dit hvor deres søstre flykter fra, jeg vet at dere vil bli lykkelige.
  Og glem ikke at før en kvinne blir henrettet, så voldtas hun først. En kan da ikke drepe jomfruer.
  men jeg antar at det blir deres menn som gjør dette. De synder ikke, for de tar bare til seg en jente og får erklært ekteskap for noen timer, før jentene drepes.
  Og vær ikke sjalu, det er ikke noen problemer. Les i koranen, din mann kan jo bare ha 4 hustruer.
  Er du pen nok, kan du jo bli en “førsteelsker”, for sp lang tid det varer.
  Men pass opp, du falmer ganske fort. Skillsmisse det ordner mannen din med, så ta det rolig.
  Men hva gjør det, så lenge dere kan være månegudens døtre- og der får deres frihet og identitet. Om det er dyre boliger i Norge, er det sikkert en hytte å få tak i bygget av leire der nede.
  Og soaialkontorer eksisterer ikke, men dere får jo rentefrie lån.
  Mannen kan jo få lønn av Taliban.

 7. ,,Det påstås at europeerne ble inspirert av sharia på 1200 og 1800 tallet,,.
  Det er selvsagt kun en påstand all den tid våre lover bygger på romer/kristenretten.
  De gamle norske landskapslover som feks Frostatingsloven m fl. bygger også på romerretten.

 8. [...] Smakebit Sharialovgivning i ekteskapssaker [...]

Skriv et svar