SEMINAR: miljøkrisen og muslimer

Mekka har hatt flere "flash floods" enn normalt de siste årene som har skadet veggene til Kaba

Mekka har hatt flere "flash floods" enn normalt de siste årene som har ødelagt veggene til Kabah

Muslims and the Environmental Crisis

Muslimer og Miljøkrisen

Hvordan kan muslimer bidra til å øke bevisstheten rundt miljøkrisen?

Hvilken tilnærming har Islam til miljøet?

Liberalt Laboratoriums prosjekt ”Islam og det liberale samfunn” inviterer til debattmøte onsdag 27. mai klokken 17:30.

Debattantene er:

Dr. Fazlun Khalid, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), England;

Monika Klum, Klum Photography, Sweden;

Nina Dessau, Global Migrants for Climate Action, Norway;

Hanne Marcussen, Miljøpartiet de Grønne;

Bjørn Brunstad, Liberalt Laboratorium (LibLab).

Ti dog sted:
Onsdag 27. Mai kl. 17:30- 20:30 i Liberalt Laboratoriums og Polyteknisk Forenings lokaler, Rosenkrantzgt. 7 (inng. Kristian IVs gate), 3. etg.

Miljøet ber desperat om vår oppmerksomhet. Mange av de prosessene som finner sted på jordkloden er klimarelaterte. Vi har brukt utrolig lang tid på å gjenkjenne alvorlighetsgraden av de globale miljøødeleggelsene. Dette er sant, selv i dag. Forandringer i det globale miljøet skaper nye problemer og mål for økologi og mennesket. Denne prosessen dekker hele planeten. På grunn av virkningen av global oppvarming ble verden plutselig liten. Vi må mobilisere alle ressursene vi har til rådighet for å stoppe miljøødeleggelsene.

På grunn av miljøsakens globale karakter, så har religiøse og etiske tanker om miljøet implikasjoner for å øke forståelsen mellom de forskjellige verdensreligionene. Og på grunn av at mange mennesker i verden er i stor utstrekning motivert av religiøse følelser, så er innvolveringen av religiøse mennesker i denne saken en av de viktigste frontene der kampen for større globalt miljøansvar kan gå frem over.

På bakgrunn av dagens miljøkrise, ber vi innstendig om at både sekulære og religiøse mennesker på nytt overveier filosofien som er undertanken i menneskets livssyn og er noe av grunnen til menneskets fiendtlige holdning til miljøet. Vi oppfordrer alle trosretninger til å ta ansvar for å skape og utforme verdier som bidrar til beskyttelsen av miljøet.

http://web.me.com/amcmillion/Islam_and_Environmentalism/Home.html

kaaba-aerial-view

Skriv et svar