Hijab-nekt i politiet: ulovlig diskriminering?

 I debatten som i dag er blitt “erklært død” om muslimske politikvinners adgang til å bruke hijab sammen med politiuniformen, hevdes det stadig at en slik praksis vil være i konflikt med prinsippet om politiets «verdinøytralitet». Begrepet “verdinøytralitet” har vært brukt blindt uten at man det minste har brydd seg om å klargjøre betydningen. Politiets [...]

Snikislamisering? Har ikke tid!

Siden 2002 har jeg hørt at muslimene skal ta over Europa. Bruce Bawer, Melanie Philips, Oriana Fallici og Halgrim Berg skrev om det og forsøkte å advare Europa om «the Islamic threat», Vår godtroende vestlige media og disse forfatterene fikk bekreftelse fra Ayan Hirsi Ali, Irshad Manji, Azar Nafisi og Wafa Sultan om en islamisk [...]

Det perfekte muslimske samfunn finnes ikke

En stilte stilte spørsmålet: hvor på kloden finnes det perfekte muslimske samfunn? En annen skrev “hvorfor har det seg at de områdene i verden der flertallet er muslimer (nord i Afrika, Midtøsten, og litt borti Asia) er de verste stedene å bo?” ergo islam er en pest og plage når flestparten bor i noen av [...]

So why does the NON-muslim hijabi wear a hijab?

Interessant video fra en ikke-muslimsk amerikaner som forklarer hvorfor hun bruker hijab:
“men should be made accountable for their actions…… when I’m covered people focus on my face… listen to what I’m saying”…. Mmmmmm er ikke det forklaringen mange muslimske kvinner også gir?

Kortfilmen som oppsummerer debatten….

Dette er en viktig kortfilm lagd av Xavi Sala. den oppsummerer hvordan jenter som blir tvunget til å ta av seg hijaben på skolen opplever presset og ikke minst hykleriet i utdanningssystemet.