Det perfekte muslimske samfunn finnes ikke

women-protest-tehran21En stilte stilte spørsmålet: hvor på kloden finnes det perfekte muslimske samfunn? En annen skrev “hvorfor har det seg at de områdene i verden der flertallet er muslimer (nord i Afrika, Midtøsten, og litt borti Asia) er de verste stedene å bo?” ergo islam er en pest og plage når flestparten bor i noen av de fattigste områdene i verden og har de verste menneskerettighetene i verden.

 Jeg er enig i at mange muslimske land er noen av de fattigste i verden.    Jeg vil også gå et skritt videre og si at de har sammen med en rekke  andre ikke-muslimske land noen av de verste menneskerettighetsbruddene. Mange  bruker Islam som en forklaring for å undertrykker kvinner og barn – og en del grupperinger har kapret Islam for å radikalisere ungdommer (dette er en ny utvikling som har skjedd etter 911). Men etter det er sagt vil jeg ikke gi Islam skylden i fattigdommen i disse landene. På liklinje kan vi ikke skylde på kristendommen for økende pedofili, kvinnemishandling eller arbeidsledigheten i Vestlig land.

Fattigdommen som alle vet henger sammen med de sosioøkonomiske problemene  eller om de er stadig i krig/konfliktmed sine naboland eller om de har en gjeld å nedbetale til vesten (enkel forklaring, men anbefaler alle å lese Naomi Kliens I.O.U. for å forstå hvordan et landsøkonomi henger sammen med utenrikspolitikken).

Europa før kolonialisme hadde alvorlig problemmer med blant annet kvinne- og barnemishandling, utbredt sykdommer, fattigdom, hygiene, trange bosted osv. Det var ikke før Europa begynte å tjene på kolonialisme og senere blant annet olje at levevilkårene begynte å endre seg i Europa. Da fikk vi muligheten til å begynne å fokusere på menneskerettighetene til kvinner og barn. I motsetningen til Midtøsten og Asia slapp Europa innblanding utenfra. Det

vil si at etter kolonitiden slapp den invasjon fra andre land (bortsett fra 1. og 2.verdenskrig – og alle vet hvor mye Europa slet økonomisk etter det).

Fattigdom  og menneskerettighetsbrudd i muslimske land er et sosioøkonomisk problem. Undertrykkelsen av kvinner og barn kommer når landene har bedre økonomi, og de kan begynne å investere i utdannelse og bedre levevilkår for alle sine borgere. Dessverre sliter de fleste land med gjeld eller blir undertrykt og manipulert for USAs interesser i muslimske land som ofte er tilknyttet til blant annet naturressurser, ideologi ..o.l.

Women protest in Iran. Photo: Amir Kholoosi

15 svar

 1. Økende pedofili i vestilge land? Noen undersøkelser som understøtter dette eller er det forfatters subjektive mening?

  Pedofili er veldig utbredt også i en del muslimske land, forskjellen er at der kalles det ekteskap og er sosialt akseptert.

  • Overrasker meg hvor fort en er til å benekte alle paralleller til såkalte muslimske land og vestlige land. Forskjellene er ikke så store vet du begge slitter med sine samfunnsproblemmer – den ene fattig og den andre rik!
   Hvis en fattig analfabet fra Afghanistan på 45 år gifter seg med en ung pike (under giftealder) er han uten tvil en pedofil.

   Nå var det spørsmål om fakta:
   I USA alene finnes det “400,000 registered sex offenders in the United States, and an estimated 80 to 100,000 of them are missing”.Ernie Allen, President of the National Center for Missing and Exploited Children (http://www.yellodyno.com/html/child_molester_stats.html).
   Og i Europa var det en 300% økning i registrert bruk av barnapornografi ifølge Panda Software (http://www.stopdemand.com/afawcs0112878/ID=111/newsdetails.html).
   Fortsatt i tvil Viking?
   “In the Czech Republic, a recent report by the UN Children’s Fund (UNICEF) revealed that children as young as 6 are openly selling sexual services to tourists who pick them up at shopping malls and gas stations near the German border. And 10 days ago, police across northern Europe launched dawn raids on nearly 50 homes and businesses, smashing a number of Internet child pornography networks that had escaped similar operations in 2002 and 2003″.
   (http://www.csmonitor.com/2004/0309/p06s01-woeu.html)
   Og nylig i VG sto det at 3000 overgrep mot barn starter på internett: http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=548462 samt at barnepornografi er et økende problem!

 2. Iffit – en historie fra virkeligheten; Min gamle professor i retorikk (fred være med hans minne) sa engang til Månebedotten: “Du er en god taler”. Et lite øyeblikk var undertegnede stolt som en hane for at den gamle skarpøyde uglen kunne slippe fra seg en slik kommentar… Men jeg kom raskt ned på jorden igjen da han etter en liten kunstpause fortsatte med: “Men det hjelper så lite når du taper på innhold”.

  Ovenfor bruker du moteordet “sosiøkonomisk” for å forklare at alt ikke er bra i islam-dominante samfunn. Dette ordet betyr vel ‘det som angår sosial og økonomisk stilling’ . Jeg leser deg derfor dithen at du mener religionen islam ikke forklarer brudd på menneskerettigheter etc. Det ER fattigdomsproblemer, sosiale og økonomiske problemer som skaper problemene. Her er vel kjernen i det du sier?

  (Om du tillater velger jeg å se bort fra tallknusing på hvilke samfunn som har flest pedofile samt flørting med konspirasjonsteorier av typen “…blir undertrykt og manipulert for USAs interesser i muslimske land…” som forklaring på dysfunksjoner i samfunn)

  Jeg er enig med deg i to ting:

  - Det perfekte samfunn, islamsk eller ikke, finnes ikke.
  - sosiøkonomiske utfordringer spiller en stor rolle i alle samfunn, spesielt sk. fattige land

  (om du er en rettenkende SVer kan du bytte ut sosiøkonomisk ovenfor med ordet klassekamp så er alle muligheter dekket; i denne sammenheng er det samme bruk av ordmagi for å forklare virkeligheten)

  MEN, og det er for meg et grusomt stort MEN: Du benytter disse to nærmest banale selvfølgeligheter til å frikjenne at islam har en stor rolle for både de sosiale og økonomiske forhold i mange vanskeligstilte land! Land hvor faktisk islam er ryggraden i samfunnsstrukturen? Det er det da ikke mulig å hevde med ryggen rak? Hvordan kan du hevde det samme dag som vi leser i avisene om enda en tragisk selvmordsbomber (denne gang i en moske i Pakistan, minst 48 drepte) og at Taliban nekter barn i grenseområdene mot Afganistan å få poliovaksine http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/5057026/Taliban-blocks-UN-polio-treatment-in-Pakistan.html

  Mitt poeng er dette: sålenge man ikke tør innrømme at det er et problem så kan man heller ikke gjøre noe med det. All verdens språkmagi kan ikke endre på denne eldgamle sannhet.

  God helg :-)

  ps; Jeg har brukt mye tid de siste 3 uker på å lese koranen. Ord for ord, setning for setning. Jeg skal ikke påstå jeg forstår den; det er omfattende og tildels tørr lesing. Men jeg har ihvertfall gjort det. Cred for tallet 19 er min kommentar.

 3. Man kan ikke se bortifra at sosioøkonomiske problemer og brudd på menneskerettigheter har nær sammenheng.Er man fattig er, terskelen for å begå desperate handlinger lav.Dette kan vi ikke benekte. Så har vi rike muslimske land som Saudia Arabia og Kuwait, til tross for rikdommen er disse landene langt fra ideelle. Etter min mening har rikdommen gjort dem grådige og arrogante,og ført dem lengere bort fra religionen. Det har dermed blitt veldig vanlig å bryte islamske prinsipper som rettferdighet,toleranse osv.

  Det perfekte samfunn finnes ikke,overalt sliter vi med problemer som er vanskelige å løse.Pedofoli,voldtekt,vold i hjemmet osv. Disse problemene er universielle og har etter min mening ingenting å gjøre med religion. Det finnes visstnok enkelte som misbruker religion til å legitimere overgrep, f.eks kristne sektledere.Et annet eksempel er muslimske selvmordsbombere som sprenger seg selv og andre mennesker i lufta i den tro at de vil havne i Paradiset. Da har de (i jihadruset) oversett det faktum at drap på kvinner og barn under enhver omstendighet er forbudt i islam og uprovoserte angrep likeså.Faktisk er det å drepe et uskyldig menneske ansett å drepe hele menneskeheten(5:35-36)Dessuten er det i følge Koranen er selvmord i seg selv forbudt i islam. Selv i krig skal den rettferdige muslimen følge visse retningslinjer satt av Gud. Disse regelene er faktisk i stor grad i overenstemmelse med de moderne reglene for krigsføring, nedtegnet i blant annet Genevekonvensjonen.

  Månebedotten, fint at du nå leser Koranen. Jeg har selv brukt en del tid på å lese Bibelen,uten at det på samme måte som Koranen appelerer til meg. Jeg syns det er viktig å tilegne seg kunnskap om andre religioner.
  Uvitenhet er ofte grunnen til at folk ikke respekterer hverandres religion.

 4. “Faktisk er det å drepe et uskyldig menneske ansett å drepe hele menneskeheten(5:35-36)”

  Hehe, problemet blir jo hva som er ansett som et uskyldig menneske… Jeg var med klassen i en av byens moskeer og snakket med en imam der, som mente at så lenge noen drepte for å forsvare sin religion (islam) så ville de komme til himmelen. Han sa han ikke ville gjort det selv, men at det finnes grunnlag i koranen å gjøre slike handlinger (drepe så lenge du gjør det for å styrke Islam). Og dette er så grunnleggende annerledes tankegang enn i fredeklige religioner som kristendommen. Der du skal være så like Jesus som mulig, og der Jesus aldri ville ha drept noen uansett. MEN i Islam er deres viktigste profet Muhammed, som drepte en masse folk og i historisk perspektiv var en grusom krigsherre. Og å ha han som forbilde vil jo bety at dere ønsker å være lik han. Og Muhammed (hvis dere har satt dere inn i hans liv) drepte en masse mennesker og halve livet hans gikk til med å krige med andre variasjoner av Islam.

  Altså, kristendommen er en grunnleggende fredelig religion. Men Islam er en voldelig religion av den grunn at muslimer omtrent kan gjøre hva de vil så lenge de beskytter Islam.

  • Hei Tore,

   Jeg ønsker virkelig ikke å si noe negativt om Kristendommen,i fare for å såre eller krenke noen, men jeg er uenig i at kristendommen er en mer fredelig religion enn islam. Slik vi har islamsk fundamentalisme, sliter vi også med kristenfundamentalisme.Gjennom historien har vi faktisk også vært vitne til kristelig legitmert vold. Heksebrenning og korstogene er et trist eksempel. Både muslimene og de kristne forsøkte å spre sin religion,og det endte ofte opp i fysiske konfrontasjoner. Dette vet du helt sikkert F.eks var ikke kristendommens inntreden i Norge særlig fredelig. Mange ble kristne for å slippe unna represalier, mens de i realiteten fortsatte å dyrke sine guder i smug. Skal vi da konkludere med at kristendom er en voldelig religion,ABSOLUTT IKKE.Det kristne gjennom tidene har gjort,bør ikke gjenspeile kristendommen som religion. Jeg ville aldri i verden sette likhetstegn mellom enkeltpersoners handlinger og religion,enten det er kristendom,hinduisme eller jødedommen.Det nytter ikke å komme med usaklige påstander,det er verken dialog-fremmende eller særlig forsonende.

 5. Ilham, om alle verdens muslimer trodde på og hadde den lesing av koranen som du forfekter så kunne vi puste lettet ut og verden var øyeblikkelig et bedre sted å være. Dessverre er ikke det tilfellet, så langt der i fra. Du skriver at:

  > Uvitenhet er ofte grunnen til at folk ikke respekterer hverandres religion.

  Jeg er 110% enig. Faktum er at du kan ta vekk en “s” og “religion” sist i setningen og komme frem til den minst like riktige setningen “Uvitenhet er ofte grunnen til at folk ikke respekterer hverandre”. Av dette kan vi konkludere at det som skiller oss mennesker fra dyr er kunnskap og forståelse. Uten kunnskap, ingen forståelse. Uten forståelse, ingen empati. Ingen empati fører ALLTID til likegyldighet for andre menneskers lidelse. Likegyldighet til lidelse = overgrep og terrorisme. Det er utifra dette enkelt å forstå at noe det første Taliban gjør i områder de kontrollerer er å angripe/brenne skoler (spesielt skoler hvor jenter undervises) og å drepe lærerne.

  Utifra tankerekkefølgen ovenfor er det også, synes jeg, lett å forstå viktigheten av det som jeg tror 210% på: Mennesker, dvs. individer, skal være fri for kritikk men ideer og tanker skal det være tillat å kritisere. Både religiøse, økonomiske, sosiale og religiøse tankesett må være åpen for kritikk. Uten kritikk, ingen debatt. Uten debatt faller vi ned på et totalitært styresett.
  Om dette totalitære styresettet er nazisme, stalinisme eller religiøs fundamentalisme viser seg, i et historisk perspektiv, å være nesten likegyldig. Sluttresultatet blir mye det samme.
  Høyst sannsynlig er du ikke enig med meg i dette (tror jeg?) og det får så være. Kritikk og debatt kan være og ofte er både ubehagelig og ondt; det er aldri behagelig å føle seg som skyteskiven for andres divergerende meninger. Denne følelsen forstår jeg og i så måte har jeg veldig stor forståelse for at mange muslimer for eks i norge føler seg trakket på og missforstått i de siste måneders og ukers debatt. Men hev blikket og hold fast på at det er ballen, ikke mannen, som er åpen for debatt.

  I den europeiske / kristenreligiøse historie fødte reformasjonen (det viktige med reformasjonen er at før den var religionskritikk oftest identisk med å bli brent på bålet som kjetter) rennessansen og med den det som utvetydig ble en bedre fremtid for de fleste europeiske land. Dessverre er det slik at fortsatt kan religiøse fanatikere, etter tusen av år, velge og plukke en setning her og et ord der fra verdens viktigste religiøse kilder: bibelen og koranen. På engelsk kalles dette “cherrypicking”: ta ut det som passer og bruk det som en sannhet. Gjør man det så kan man bruke religionen til å forsvare HVA SOM HELST.

  Det er ikke min oppgave å “kritisere” islam. Det er enda mindre min oppgave å reformere eller modernisere islam eller kristendommen for den saks skyld. Det er andre som må gjøre den jobben. Men jeg tillater meg å uttale mine meninger om de er kritisk eller ikke. Det eneste jeg håper på i denne sammenheng er en absolutt tro på den frie tanke, debatt og kunnskap. Opplyste og åpenbart intelligente mennesker som deg gir håp for at det er å mulig å meisle ut en fredelig sammeksistens i norge for muslimer, kristne, agnostikere, ateister og ellers alle andre tankesett. Klarer vi det ikke i lille, kalde, forblåste og liberale/sekulære norge så er vi i et globalt perspektiv dømt til å gå under i et kjernefysisk holocaust. Om det er den religiøse fanatikeren GW Bush eller Khomeini som først trykker på knappen betyr ingenting. Oj, kom plutselig på at Bush har visst tatt seg en tur; flott det. One down, many to go :-)

  Fortsatt god helg :-)

  ps: Denne nettsiden http://www.koranen.no/artikkel.php?id=547 finner jeg dypt bekymringsfullt. Sålenge dette er gjeldende doktrine har vi en ideologisk MAD. MAD er her brukt i den kalde krigens betydning: Mutual Assured Destruction.

  • Hei Månebedotten!
   Jeg setter pris på dine reflekterte kommentarer,og vi er enige om mer enn du tror.

   Respekt for hverandre er utrolig viktig,men desverre er det mange som tror at det er visse grupper i samfunnet som ikke fortjener respekt. Det syns jeg er bekymringsverdig. Hvem har skylden? Til dels representanter for disse gruppene,som ved å utføre avskyldige handlinger, ødelegger gruppens rykte og svekker deres troverdighet. Men man glemmer at en hel gruppe ikke kan stå til ansvar for enkeltpersoners handlinger.Media har et stort ansvar her,for ofte generaliserer man og skjærer alle over en kam. Jeg misliker f.eks hvordan mediene håndterer tragedier der en psykisk syk er gjerningsmann. Man får inntrykk av at alle psyksisk syke er farlige,når det i realiteten er et fåtall som begår straffebare handlinger. Dette vil gå utover folk som allerede sliter med sine problemer.

 6. Det du sier om heksebrenning osv er det ikke Jesus som stod for… Derimot var det som du sier kristne som gjorde det. Og som bibelen sier: Mennesket er syndig og er ikke perfekt. Og slik vil det alltid være, ingen er perfekt, bortsett fra Gud og Jesus. Og poenget mitt var at Jesus var en fredelig kar. Gjorde aldri noe voldelig eller slikt. Og kristne PRØVER å leve opp til det, jeg sier ikke at vi gjør det.

  MEN, så kommer det grunnleggende forskjellige: Muhammed var en krigsherre, som har flere tusen liv på samvittigheten. Han stod for mange kriger på den arabiske halvøy, og drepte de som stod i hans vei til makten. Og muslimer ser på han som et forbilde (hvis jeg tar feil her må du si fra, men jeg trodde da Muhammed var et forbilde for dere?) Og dermed vil dere oppføre dere noenlunde likt han, og med andre ord legitimerer koranen og Muhammed vold så lenge det er fordi noen står i veien for Islam.

  Vær så snill å vær saklig når du svarer, og svar på det jeg skriver. Ikke kom med en nye retorisk lekse som “Islam er fredelig, jeg er for ytringsfrihet og vi må vise forståelse respekt. Uvitenhet er…” osv. Svar på det jeg skriver…

 7. > Faktisk er det å drepe et uskyldig menneske ansett å drepe hele menneskeheten(5:35-36)

  Er dette koranen sura 5 vers 35 – 36 ? Sikkert jeg som er treg men kildehenvisning til koranen forstår jeg ikke tydeligvis…

 8. Tore

  Jeg tror du har misforstått hvordan Profet Muhammad var, han var ingen “krigsherre” men en fredens mann. JO da han var med i mange kriger men ikke for å islamifisere noen land, han kriget mot de som forfulgte han og ville utslette han og hans folk. Da Profeten og hans folk inntok mekka så var dette gjort på en fredelig måte uten våpen, han gabeskjed om at de som var villig til å leve fredelig kunne bli mens de som ikke ville det måtte forlate mekka.

  Profet Muhammad måte å leve på er absolutt noe å streve etter, på lik linje som alle profetene, budskapet var alltid å være tålmodig og finne unnskyldninger for de som gjorde deg urett. Det er også derfor det er veldig viktig at om man skal lese koranen så må man gjøre det med tafsir (forklaringer) og det er også veldig viktig å lese Hadith (fortellinger om profetens væremåte og handlinger).

  Man er oppfordret til å utvise stor sabr (tålmodighet) i islam men dersom man blir forfulgt eller noen kjemper for å ødelegge islam, da er det lov til å kjempe i mot.

 9. Månebedotten skrev: “frikjenne at islam har en stor rolle for både de sosiale og økonomiske forhold i mange vanskeligstilte land! Land hvor faktisk islam er ryggraden i samfunnsstrukturen? Det er det da ikke mulig å hevde med ryggen rak? Hvordan kan du hevde det samme dag som vi leser i avisene om enda en tragisk selvmordsbomber (denne gang i en moske i Pakistan, minst 48 drepte) og at Taliban nekter barn i grenseområdene mot Afganistan å få poliovaksine”

  Islam er ikke årsaken til at problemmene som eksisterer i såkalte muslimske land. La meg spør deg noe: Var islam årsaken til at europeere holdt på å sulte og omfattende menneskerettighetsbrudd før 1890-tallet? Nei! Det var dårlig sosioøkonomiske forhold som var årsaken til bl.a fattigdommen, kvinneundertrykkelse og barnemishandling.

  Du sier at å trekke inn USA som årsaken er en konspirasjonsteori. Såkalte muslimske land er skyldig for å la seg overkjøre av USA og deres interesser, og i disse landene har vi mange sultne ulver som ønsker å beholde makten Jeg skal gi deg et eksempel av hva skjer hvis et land ikke samarbeide: 20/11-90 Yemen sa nei til UN resolusjonen 678 (resolusjonen som sa ja til krigen mot Irak). Som straff rev i stykker USA sin $70mill helseprosjekt som kunne ha reddet livet til millioner av kvinner og barn i et av verdens fattigste land (Noreena Hertz – IOU s.41). Jeg kan ikke gå inn i detaljene av hvert enkelt land som ble nødt til å samarbeide med USA (anbefaler at du leser på egenhånd Tariq Ali, Robert Fiske, Noreena Hertz, John Pilger, og se etter dokumentar filmer på youtube og google).

 10. Jeg tar ikke imot utfordringen om å gå inn på en bred konspirasjonsteori-basert diskusjon. Det tar for mye tid, blir bare argumentkasting uten formål og leder til ingen konklusjoner. 9/11, USAs kultur- og økonomiimperalisme er allerede diskutert til sønder og sammens andre steder. Jeg sier nei ikke fordi jeg ikke tør (eller kunne ha lyst) men vi blir nok aldri enig og det tar uendeligheter av tid jeg bedre kan bruke til annet. Sorry – håper du ikke synes jeg er pinglete, men livet er for kort.

  Derimot tar jeg gjerne imot hansken du kaster når du fortsatt fornekter at islam er en del – etter mitt syn viktig del – av dysfunksjoner i en del sk islamske samfunn. Med dette mener jeg konkret: Det er ikke nok å peke på fattigdomsproblemer og sosioøkonomiske forhold: islams sammenblanding av religion, juss og samfunnsstruktur bidrar til å hindre liberalisme og menneskerettigheter, likestilling og økonomisk vekst. Klarere og mer utfordrende kan jeg ikke si det. Gi meg gjerne konkrete argumenter imot.

  Du sier: “La meg spør deg noe: Var islam årsaken til at europeere holdt på å sulte og omfattende menneskerettighetsbrudd før 1890-tallet? Nei! Det var dårlig sosioøkonomiske forhold som var årsaken til bl.a fattigdommen, kvinneundertrykkelse og barnemishandling.”

  Nei jeg tror da ikke islam var årsaken til til menneskerettighetsbrudd i europa før 1890. Hva er poenget ditt?

 11. Kjære Trude, det er tydelig at du ikke har lest noen historiebøker… Du sier at Muhammed var en “Fredens mann”. Var også Hitler og Bush da fredens menn?

  Et lite eksempel (det står side opp og side ned i historiebøker om Muhammeds krigerske holdning): I Medina hvor Muhammed etterhvert fikk makten ville han ha de jødiske klanene med i hans allianse mot Muhammeds fiender i Mekka. Etterhvert ble de jødiske klanene mistenkt for å støtte Muhammeds fiender i Mekka og ble deretter utryddet.
  Og jeg poengterer her at jødene ikke gjorde noe som helst aggresivt, det eneste var at Muhammed TRODDE at de støttet hans fiender i Mekka og dermed utryddet dem.

  Og det du sier om invasjonen om Mekka er helt feil. Han tilbød de som overga seg amnesti, ja, men han lot dem ikke holde på sine religioner. Han knuste og ødela alt som han ikke likte og som han mente var godt for Allah. Og da forstår vi vel at Mekkanerne ville forsvare seg?
  Og hvis du leser historien om Muhammed finner du RASKT ut at han var en blodtørstig krigsherre uten like… Han drepte det som stod i hans vei, enkelt og greit.

  Mine kilder er VG3s lærebok i Religion. Delen om Islam er skrevet av Jan Opsal, som er Norges fremste ekspert på Islam.

  Irriterende at du rett og slett lyver for din sak her, og påstår at Muhammed var en fredens mann.

 12. Månebedotten poenget mitt er at hvis utviklingsland fikk samme mulighetene som vi har fått i Europa til friheten til selvbestemmelse, kontroll over egene naturressurser istedenfor å bli plyndret av kolonistene og imperialistene (og senere innblanding og etablering av Israel av britiskemyndighetene som førte til ustabilitet i hele Midtøsten) – tror jeg at disse landene vil ha hatt det mye bedre.

  Du sier at islam var årsaken til elendigheten. Jeg kan si meg enig i at presteskapet i blant annet Iran har ført til en del av elendigheten som vi leser om men det er Shia presteskapets rigide tolkning av Koranen. Det er en forskjell mellom tolkningen og selve religionen islam.

  Du mener at Islam er problemmet. Ok la oss si at dette er tilfellet. Si meg hvordan klarte den islamske verden å ha sin renaissans fra 600-1600 tallet hvis islam er ondskapen til alle problemmene i muslimskeland? Det vil si hele et tusen år? Ting som de oppdaget/utviklet mens vår europeiske verdensdel levde i mørke og sult var: klokker, hygiene produkter (900-tallet), musikk og lyd, kunst, kultur, filosofi (greskfiliosofi ble funnet av muslimene, oversatt og bevart), matte, kjemi, medisin (mange begreper bruker vi fortsatt i dag fra arabiske terminologi), astronomi….. visste du at kiosk kommer fra det tyrkiske ordet Koshk og ble først bygd i Tyrkia i 1473 av al-Fatih…
  La oss gå videre til rettighetene for kvinner … før islam hadde kvinner ingen rettigheter. Menn kunne ha så mange koner de ville. Kvinner fikk rettighet til å arv og mange andre ting som jeg ikke kan gå i detaljer nå…. Men under islam kunne kvinne skille seg fra sin mann hvis han ikke tilfredsstilte henne seksuelt!

  Poenget mitt med å ramse opp disse få fremgangene (fordi det finnes flere tusen eksempler) under den islamske renessans er for å visse at ting er ikke så sort hvit som du vil ha det til å være….

  (må lage mat)

Skriv et svar