“Radikal islam”=islam?

Ed Hussein
Ed Hussein

Dialogmøtet om hat  på Litteraturhuset i Oslo er i gang. “Radikal islam” er et av temaene på det mye omtalte møtet. En av talerne, Ed Hussein, forfatteren bak boka “Islamisten” og tidligere “islamist” advarer nå PST mot å bruke en for snever definsjon av “radikal islam”. Den britiske forfatteren mener at vi allerede nå kan se at radikal islam er i ferd med få fotfeste i Norge, muslimske krav om innføring av sharia underbygger hans påstand. Hussein må ha blitt feilinformert, ingen har vel krevd å innføre sharia i Norge. Hvordan kan vi innføre sharia i Norge, når det i realiteten er ingen muslimske land som praktiserer sharia fullt ut?De fleste landene har implementert tidligere kolonimakters rett, og baserer kun familieretten på sharia.

Mange har fortsatt problemer med å forstå hva radikal islam og etterlyser en klar definisjon. Bruk av slik vage uttrykk som ”krigen mot terror” har legitimert overgrep og tortur mot uskyldige muslimer i hele verden. For å unngå at det samme skjer i Norge, er det behov for en nøyaktig definisjon som ikke favner for bredt. Vi er alle enige i at grupperinger som har som formål å bruke vold og terror i religionens navn, må bekjempes. Det er imidlertid problematisk at man ved å spre frykt og skape et fiendebilde av muslimer, gjør det vanskelig for muslimer å leve i sitt eget land.

Generalsekretær i Islamsk råd Shoaib Sultan forteller at de daglig får henvendelser fra muslimer som har blitt redde som følge av negative medieoppslag og gjentatte angrep fra politikerne.  Muslimene blir hetset av fremtredende politikere, de er skuffet av at de hele tiden blir omtalt som annerledes, selv om de er en del av samfunnet. Muslimer jobber, betaler skatt og forsøker å ta sin rettmessige plass i samfunnet.

Den siste tidens fokus på islam og muslimer hindrer integrering, det gjør det vanskelig for norske muslimer å være en del av det norske samfunnet. Hets og generalisering fremmer verken integrering eller dialog. Dermed er det ikke overraskende at Europarådet i en ny rapport fastslår at norsk politisk debatt har undertoner av rasisme og fremmedfrykt. I følge Europarådets antirasismekomité (ECRI) er islamofobi, en av de sterkeste utviklingene i Europa for øyeblikket, og derfor er det nødvendig å identifisere årsakene og hvordan man kan bekjempe denne utviklingen. ECRI ber Norge slå ned på tilfeller av islamofobi(irrasjonell frykt for islam).

Islamofobien blomstrer i vårt norske samfunn, og alle som er opptatt av menneskerettigheter, toleranse og respekt for andre, bør bekjempe islamofobien med alle midler. Dette er ikke bare viktig, men uunnværlig for å unngå fremveksten av fundamentalistiske grupperinger i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

47 svar

 1. Radikal islam finnes ikke. Det finnes bare islam – og islam ER en radikal idiologi. Det er tydelig at svært få av dagens debattanter har lest koranen. De som har lest den (muslimer), forsøker å dekke over eller benekte de minst spiselige passusene: De som handler om hat, drap på vantro, ekstrem kvinneundertrykkelse osv. osv. i det uendelige. Og viktigst: Islam betyr underkastelse. Mennesker skal underkaste seg gud. Kvinnen skal underkaste seg mannen. Og ikke-muslimer skal underkaste seg muslimer. Dette er det viktigste prisippet i islam ihht. koranen, ikke sant? Det er dette som må på bordet. Når det demrer for folk flest at det er DETTE vi snakker om, vil man innse at frykten er reell, ingen ubegrunnet “fobi”. I koranen finnes en oppskrift på hvordan muslimer skal oppføre seg når de er i mindretall i et samfunn. Den relative forsiktigheten vi ser i dag vil endre seg når muslimene blir fler – det ser vi eksempler på fra andre land. Jeg ønsker ikke at Norge skal forandre seg i en muslimsk retning, det er vel ingenting jeg frykter mer enn det. Frem for et fargerikt fellesskap, jeg er for å åpne for bidragsvillige fremmedkulturelle, men muslimer mener jeg bør leve i rene muslimske samfunn. Det er åpenbart at muslimer trives best omgitt av sin egen kultur, og ikke ønsker å tilpasse seg noen annen.

  • Kjære Maam,

   Det er tydelig at du ikke har lest koranen,og det virker som om du har tilegnet deg all kunnskap om islam via VG. Du kan mene hva du vil om islam under ytringsfrihetens paraply,men skal man kritisere må man først vite hva man kritiserer og hva som er kritikkverdig. Islam som religion er fullkommen,menneskene som praktiserer den er langt fra perfekte. Skill mellom islam og muslimer,skal man bruke muslimene som referanseramme for islam,går det rett vest.

   Jeg underkaster meg kun Gud,ingen menneske fortjener det samme,verken min mann eller far.Koranen læres oss at muslimer må tilpasse seg det samfunnet de kommer til. Ja,muslimene blir flere. Det bør være et tankekors at islam er den raskest voksende religionen i verden,og de fleste som konverterer til islam er kvinner. Tyder det på at islam er kvinneundertrykkende?Tvert imot,det beviser heller det motsatte;islam ga kvinner rettigheter som hun tidligere ikke hadde.Arverett,eiendomsrett,retten til å leve(islam slo fast at drap på jentefostre er forbudt) og praksisen med salg og kjøp av kvinner opphørte med Koranen. Kvinner og menn er skapt like, og begge skal stå til ansvar for sine handlinger i Dommenes dag. Menn får ikke bonuspoeng fordi de er menn, ei heller vil kvinner få uttelling for deres kjønn.

   Har kvinner sjel?I islam: selvfølgelig.Men det var ikke muslimer som stilte dette tåpelige spørsmål i sin tid.Det var Kirken som kom fram til at kvinnen ikke hadde sjel, det er heller ikke islam som forbyr kvinnen i å tale i forsamling. Dersom dere mener at islam er kvinneundertrykkende, les Koranen: og vurder selv. Jeg er spent på å høre hva dere kommer fram til.

   • Det er en ganske typisk, nedlatende respons. Skremmende å høre at du mener islam er fullkommen, altså helt ukritisk til alt du finner mellom disse to permene. I koranen står det at muslimer skal tilpasse seg samfunnet de kommer til “inntil de kommer i en sterkere posisjon”. Dette vet du selvsagt godt, men velger å presentere det på en annen måte. Igjen, typisk, og en av grunnene til at jeg er redd islam: Den seiler under falskt flagg.

    Du kommer ingen vei med å sammenligne kristendommen og islam. Det er stuerent å kritisere kristendommen, mens islam er “perfekt” som du sier. Kritikk av islam = blasfemi og straffbart med døden.

    Ja, jeg har lest koranen, og jeg har bodd i Pakistan i fire år. Mine muslimske venner og kollegaer forklarte villig når jeg hadde spørsmål. Jeg har dermed dannet meg en bredere basis for meninger rundt dette temaet enn nordmenn flest, og gjennomskuer også falskheten i debatten som pågår.

    /Marit

  • Det er sjelden å se kjernen i islam fremstilt så klart og korrekt som Maam har gjort i sitt innlegg! Han eller hun har uten tvil både lest, og ikke minst forstått, Koranen! Svært få har. Motinnleggene kommer tydeligvis fra de som enten ikke har lest dette besynderlige skriftet, eller forstått hva som faktisk er uttrykt i klar tekst, eller som rett og slett vil dekke over sannheten og spille på folks generelle mangel på forståelse for hva islam egentlig er ifølge sitt eget krigsrop, som bl.a. Winston Churchill sammenlignet med Hitlers “Mein Kampf”. Siv Jensen har dessverre så altfor rett. Vil resten av befolkningen innse det før det er for sent? Trenden er så altfor klar og snikislamiseringen et faktum. Vil Europa våkne i tide?

 2. Siste paragraf der; hvorfor skal alle andre vise toleranse og respekt for andre som tydlig ikke viser det tilbake?
  Jeg er ingen fan av noen religioner, men minst liker jeg islam.

  • Kjære Tommy,

   Respekt og toleranse er essensielt dersom vi skal klare å leve fredelig sammen. Dette krever selvfølgelig gjensidighet.

   Du liker islam minst,og det er greit.Men kan jeg spørre hvorfor? Jeg vil at du skal tenke deg godt om og eliminere alt du har hørt om islam fra tabloide medier.

   • Jeg kan svare ved å stille et spørsmål…hvorfor har det seg at de områdene i verden der flertallet er muslimer (nord i afrika, midt-østen, og lit borti asia) er de verste stedene å bo?

 3. ilham Hassan Snakker om toleranse …i Norge.

  I islamiske land , det begrepet er ukjente. Merkelig hvordan de tar i bruk noe som de selv er sterk imot der de er i flertall.
  Respekt og toleranse for vertlandets kultur er betingelse for at man skal lev fredelig. Lære dere å leve med andre før dere krever toleranse.

  • Kjære Berber,

   Jeg vil faktisk påstå at islam er den religionen som fremmer toleranse mest.
   Vi er pliktet til å tolerere alle mennesker uansett tro/livssyn.Jeg har besøkt en del muslimske land,der jøder,kristne og muslimer lever fredelig sammen.Videre har jeg i mange mulimske land sett flere kirker og synagoger,enn det er moskeer i Norge. Dette bør vitne om islams toleranse overfor andre religiøse grupper.

   Noen eksempler fra hadith:

   - Etter at profeten Muhammed (fvmh) kom frem til Medina fra Mekka inngikk han en avtale med Medinas jøder. I avtalen garanterte han trosfrihet og trygghet til alle. (Ibn Hisham)

   - Profeten (fvmh) sier: Jeg bevitner at alle mennesker er søsken. (Ahmad Ibn Hanbal).

   - Profeten fikk en gang besøk av en kristen delegasjon fra Najran (en by i Saudi-Arabia) Gruppen ble mottatt av profeten selv og i profetens moské. Da de skulle be lot profeten dem be i moskeen og ba muslimene la dem være i fred. (Ibn Hisham)

   Et siste eksempel: Profeten(fvmh) hadde en nabo som hver dag tømte søppel utenfor døren hans. Profeten(fvmh) reagerte ikke på dette.En dag var det ikke søppel der og Profeten gikk og banket på kvinnens dør fordi han var bekymret for at hun var syk.Kvinnen ble så rørt av profetens omtenksomhet at hun konverterte til islam.

   Det er dette islam lærer oss om toleranse,om vi følger profetens eksempel er noe annet.

   • ER DETTE TOLERANSE:

    5:51 Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige!
    5:57 Dere som tror, slutt dere ikke til slike av dem som fikk skriften før dere, eller av de vantro, som driver ap og spill med deres religion. Frykt Gud, hvis dere er troende.
    3:118 Dere som tror, søk ikke venner utenfor deres egen krets, for disse sparer intet for å ødelegge dere, de ønsker det som plager dere. Hatet viser seg i deres munn, og det hjertet skjuler er enda verre. Vi har nå forklart ordet for dere, hvis dere forstår.
    3:119 For dere står saken slik: Dere kan like dem, de liker ikke dere. Dere tror på den hele skrift, og når de møter dere, sier de: «Vi tror.» Men når de er for seg selv, biter de fingertuppene i raseri mot dere. Si: «Dø i raseriet deres. Gud vet hva som bor i hjertet.»
    3:120 Hvis noe godt overgår dere, plager det dem. Men hvis dere rammes av noe ondt, gleder de seg over det. Hvis dere er standhaftige og gudfryktige, vil deres renker ikke skade dere det minste. Gud har oversikt over alt de gjør.
    9:29 Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

 4. På 70-tallet lurte jeg på hvorfor folk ikke respekterte alle de religiøse prinsipper. Jeg våget å spørre en professor fra Egypt. Han sa det var fordi folk ikke kjenner sin religion.

  De fleste var faktisk analfabeter eller utdannet ved den franske skolen. I 1974 tok staten saken i egne hender og arabiserte utdanningssystemet. Skolene ble massivt demokratisert og innmelding nådde raskt svimlende tall, til å være en ung stat. Sovjet, Kina og Frankrike støttet sjenerøst det de mente var en masseprodusert kulturell innsats. I dette utdanningssystemet, kalt Arabisering, ble derfor mange timer reservert for islamsk utdanning (tarbia Islamia). Læring i andre fag var også systematisk islamske. Alt foregikk rundt undervisning av Islam. Geografi, historie, fysikk, kjemi, matematikk, alt var tilbake (og er fortsatt) til islamske ting (senere ble dessuten begrepet islamsk vitenskap tatt i bruk, og til og med islamske poteter ble solgt på Islamske markeder etc..).

  Det offisielle islam ble ikke bare distribuert i skolen men også i media og politisk arena. Det var vel anerkjent at staten Algerie var sosialistisk og derfor ikke spredde islamisme, men islam. Den første generasjonen av dette Arabisering-Islamisering tiltaket var i tyve årene på begynnelsen av 1990-tallet. Som ved en “tilfeldighet”, dannet denne gruppen av unge den største kontingenten av FIS (islamske fundamentalistiske partiet og terroristorganisasjoner par eksellense).

  Disse ungdommene gikk meget raskt fra enkle omveltninger til sivil ulydighet og terrorisme. De snudde seg mot staten som ville gjøre folket en tjeneste for å gjenvinne sin arabisk-muslimske identitet som var blitt undergravd av den Franske kolonialismen. Det samme mønsteret ble fulgt i andre muslimske land, på en eller annen måte. Yngre muslimske stater, som trodde – med rette – at de skulle lære folk deres religion og kultur, utdannet faktisk islamister eller til og med fremtidige terrorister.

  I 100% av tilfellene er det ved å studere og forstå islam at muslimer blir islamister. Og det foregår i større og større grad. Når analfabetismen blir utryddet i den muslimske verden, kommer vi ikke lenger til å finne muslimer i den forstand vi kjenner dem i dag. Alle muslimer blir da islamister.

  Dette fenomenet har allerede skjedd i historien til det muslimske imperium, før det ble avbrutt, som en parentes, av de europeiske kolonimaktene. På den tiden var ikke de konverterte etter erobringen først klar over hva islam var. De bare hermet etter erobrerne. Etter en eller to generasjoner, ble islam assimilert og ledere (erobrere også) begynte å vises blant de konverterte. Dette er jihadist snøball fenomen: Jihad overtar ett territorium, oulimaene følger etter og underviser (instruerer) de erobrede under beskyttelse av jihadister, de erobrede muslimene blir selvstendige, deretter danner de sine egne jihadister som vil erobre nabo territorier, og syklusen begynner på nytt.

  Islam er meningsfylt kun i denne dynamiske hensikt. Formålet med islam er å produsere islamister, som igjen produserer Islam, som reproduserer islamister som produserer Islam osv. … Det er betydningen av den kjente lignelsen som sier at Islamisme er i islam som fuglen er i egget. Det er nok å ruge og det vil bli klekking. Muslimer ruger islam og, mirakel! små islamister vrimler. Det er ingenting å gjøre med det. Det er umulig å tenke seg et egg uten en fugl, og omvendt. Vi kan ikke utrydde fuglen uten å utrydde egget i prosessen. Muslimer vet at deres religion trenger islamister til å leve og å ha fremgang. Det er derfor dere aldri får se en mengde av sinte muslimer som ønsker å sette islamister i gapestokken. For deres del, vet islamister (Islamske militanter) at den eneste muldjord for rekrutteringen er muslimer.

  PS: Jeg er en berber fra Kabylia.

 5. Her driver du å kritiserer Maam: “Kjære Maam,

  Det er tydelig at du ikke har lest koranen,og det virker som om du har tilegnet deg all kunnskap om islam via VG.”

  Jeg vil heller si at det er tydelig du ikke har et objektivt syn på saken og nekter å fortelle noe om det som er negativt i koranen, som det tydeligvis er masse av. Det synes iallefall de fleste nordmenn som kommer fra fredelige hjem og ikke er vant til at kvinner som blir voldtatt får dødsstraff fordi de hadde sex før ekteskapet.

  Og atpåtil presterer du å si:
  “det er heller ikke islam som forbyr kvinnen i å tale i forsamling.” Nei Islam gjør ting som er langt verre (ikke prøv å si imot, for vi alle vet det stemmer…) Men dette utsagnet viser også tydelig at du ikke har satt deg inn i kristen tradisjon og grunnlaget for at Paulus sa at kvinnen skulle tie i menigheten. Det betyr jo selvfølgelig ikke at en kvinne ikke kan være prest og slikt. Dette utsagnet var til en menighet som hadde et problem; nemlig at kvinnene hadde en tendens til å prate mye under gudstjenesten. Dette gjorde at det for de fleste som ville følge med syntes dette var irriterende. De spørte deres læremester Paulus om råd. Han svarte da at kvinnen ikke skulle tale i forsamlingen i den sammenheng. Og tale betyr jo å snakke, dermed betyr ikke det at kvinnen ikke kan holde en tale om kristendommen for forsamlingen, men når de er en del av forsamlingen skal de være rolige som alle andre. Derav “ikke tale i(!) forsamlingen”.

  Håper du har blitt litt klokere nå, selv om jeg tviler på du ønsker å lære. Du vil nok bare spre propaganda om at Islam er så perfekt. Og jeg håper at alle som leser det du skriver ikke svelger alt rått, fordi du skriver mye, på godt norsk, bullshit.

  Mvh en stolt kristen som synes det er dumt å se at Norge ikke lenger er et land fylt av kjærlighet og gode mennesker. Grunnen ønsker jeg ikke å spekulere i, men den er kanskje ganske åpenbar?

 6. Du skremmer meg når du skriver at Islam er perfekt, og at mennesker ikke er perfekte. Nei, vi er ikke perfekte, men vi kan likevel, ved å studere fenomener, påpeke ting og kritisere dem. Islam kan ikke etter mine begreper være perfekte etter din definisjon da det nødvendigvis er mennesker som har skrevet Koranen ned. Selv om den er skrevet etter direkte sitat fra en Gud, så må filteret mennesker ifølge deg da inneholde feil. Hadithene likeså og følgelig måten Islam blir etterlevd i dag.

  Skulle ønske religionene frarådet menneskene å følge dem, da religionene i sin selvbevissthet måtte skjønne hvor galt det måtte gå når menneskene skulle tolke og etterleve religionenes regler. Da hadde det kanskje gått an å begynne å forstå deg.

 7. Islam er en trussel mot det frie samfunnet. Norge er for nordmenn

  • Yeah right whatever!!

   • Innlegget til WHITE PRIDE var i dummeste laget og slike innlegg bør ikke forekomme, men hvorfor valgte du å svare på det dummeste innlegget og ikke de som faktisk har argumenter her inne?

    Sier det litt om deg…?
    Eller om de som kritiserer?

 8. Nå vil jeg komme med en påstand at heller ikke saudi har korekt sharia. Og jeg vil påstå at det finnes ingen islamske land. I henhod til sharia så skal det dømmes objektv. Det foregår ikke i de landene som påroper seg sharia.De fleste land hvor det er et overtall av muslimer har ett diktatur. Systemet er totaliært. Når det er sagt så mener jeg at muslimer ikke er så gode eksempel på hva islam sier.

 9. Assalamu aleikum Ilham,

  Fin artikkel.
  Men mener du virkelig at Saudi Arabia praktiserer Sharia fullt ut?

  Kanskje de offisielt kalle loven for “sharia”, men etter hva jeg vet fungerer ikke rettsystemet der alltid i tråd med det islam ellers lærer oss om likhet for loven…
  Det er mye korrupsjon og likegyldighet. Fattige har på langt nær så godt rettsvern som rike, systemet kan være ganske rasistisk osv.

  Så etter min mening er det absolutt ingen land i verden som praktiserer Sharia.

  • Wassalamu aleikum,Hadia.Du har helt rett,Saudi Arabia er ikke et godt eksempel,da de selv bryter med islamske prinsipper som rettferdighet,toleranse,likebehandling osv.

   • Dette er forstemmende lesning. Jeg skulle gjerne gitt deg en utdyping av hva jeg sikter til, men jeg får ta det en gang med bedre tid. Likevel må jeg spørre, siden Saudi Arabia ikke er et godt eksempel kan du da fortelle meg om et islamsk samfunn som ER et godt eksempel?

    Jeg kan ikke se noen som er det. De samfunnene som er sånn rimelig oppegående med majoriteten av muslimer er som regel styrt etter ganske så udemokratiske prinsipper. Altså diktatur av noe slag. Videre er det ganske sannsynlig at i de fleste av disse land vil fundamentalismen vinne frem om man får frie valg. Det er avdekket for lenge siden at blant majoriteten i mange av disse landene er positive til shari’ah. Vi ser shari’ah i praksis i mange islamske land, som Iran, deler av Nigeria, deler av Pakistan og land som Saudi Arabia og Yemen.

    Nå, fortell meg gjerne om et land som er et godt eksempel.

    Og når du tar eksempler på tolleranse i islam og leiter dem opp i hadith så bør du også være klar over et par ting: Hadith omfatter bortimot alt Muhammed foretok seg og at du kan finne eksempler på at han var litt mild i deler av sitt liv er selvfølgelig mulig. Det er derimot en rekke eksempler på at Muhammed IKKE var tollerant også. Dette var spesielt mot slutten av hans tid da han hadde en raskt stigende maktkurve. Mangle ble drept på hans ordre. Aswa bint Marwan og Abu Afak er vel et par stykker som ikke gjorde annet enn å ta til ORDE mot islam. Det straffer seg, men vi lar oss ikke tie ihjel….

 10. “det er heller ikke islam som forbyr kvinnen i å tale i forsamling.”

  Nei

  Det er muslimer og Islam som nekter kvinner som kan ha mensen å delta i begravelse, selv om den døde skulle være deres barn.
  Det er muslimer og Islam som tvinger kvinner å dekke seg til.
  Det er muslimer og Islam som steiner, pisker og dreper kvinner som har hatt sex utenfor ekteskap, om de hadde den syndige sexen frivillig spiller ingen rolle.

  Noen eksempler fra koranen som “kanskje” virker kvinne undertrykkende:

  I sure 2:282, hvor det blant annet står:

  Og tilkall to mannlige vitner, eller en mann og to kvinner, av slike som dere kan godta som vitner, slik at hvis en av kvinnene skulle huske feil, kan den annen påminne henne. Tokning- Kvinnen er i dårligere stand til å huske enn mannen.

  I sure 24:30-31 forbys kvinner ”å vise sin pryd” til andre menn enn sin familie og menn som er ”hinsides kjønnsbegjær”. Men mannen forbys ikke å vise sin pryd…?

  Du nevner over at kvinnen har rett til arv overfor, til det svarer jeg, ja, men bare halvparten av det mannen har rett på.

  Noe morsomt som bloggforfatter også presterer å si:

  “Ja,muslimene blir flere. Det bør være et tankekors at islam er den raskest voksende religionen i verden,og de fleste som konverterer til islam er kvinner. Tyder det på at islam er kvinneundertrykkende?Tvert imot,det beviser heller det motsatte”

  At mange kvinner konverterer til Islam er på ingen måte et BEVIS på at Islam ikke er kvinneundertrykkende…!? Det er heller det at koranen, som er direkte tatt fra gud (Islam er en åpenbaringsreligion), ganske så tydelig sier at kvinner er underordnet mannen som er beviset på at kvinner faktisk ER undertrykket. Å si noe annet vil rett og slett si at du ikke vet bedre, lyver eller at du ikke har lest koranen.

  Eksemplene på kvinne undertrykkelse i Islam i teorien og i praksis er mange mange!

  Hilsen Mari

 11. Som homofil frykter jeg radikale (I betydningen av voldelige) muslimske grupper og miljøer. Heldigvis vises ikke min legning gjennom utseende eller symboler og klær, men å leie en fremtidig kjæreste kan være synonymt med hatske tilrop og vold av den mer fysiske arten. Homofile har dessverre blitt utsatt for denne type hatkriminalitet fra minoritetesgrupper.

  Disse gruppene vil nok være i mindretall, men vil likevel kunne utgjøre en trussel for både frihet og trygghet. Dessverre føles det som om jeg blir tvunget til å velge mellom å respektere muslimer generelt og å kreve å leie en mannlig kjæreste uten å bli utsatt for noe kriminelt. En blir møtt med retorikk det er umulig å forholde seg rasjonell til, og som baserer seg på at det er umulig å holde to tanker i hodet på én gang. Har jeg islamofobi? Eller kanskje jeg bare er redd for det jeg ikke vet og kan nok? Paradoksalt er det akkurat derfor jeg bekymrer meg. Fordi jeg VET. Bekymret, redd og mildt sagt forbannet.

  Å frykte det muslimske flertallet er selvfølgelig fullstendig irrasjonelt, men jeg frykter helt klart mindre ekstreme grupper som får tilnærmet fritt spillerom. Grunnene kan være fordi man har akseptert at homofili ikke er akseptert i Islam, fordi det krever litt mer å ta opp noe negativt dersom det dreier seg om minoriteter, fordi man ønsker å fokusere på positive ting, fordi man ikke trodde slike ekstreme holdninger var et problem eller fordi Koranen forbød vold så var alt i orden. Mest trolig litt av alt.

 12. Du sier du er for ytringsfrihet, men sensurerer flesteparten av kommentarene som kommer…? Vis alt som kommer inn, det er det som er rettferdig. Om du liker det folk skriver eller ei skulle da ikke bety noe for om svarene blir publisert…?

  • hei irritert!

   Hvordan i all verden kan du vite at vi sensurer flesteparten av kommentarene, står du bak de fleste kanskje? under ulike navn? Har du sett kommentarene vi har fått,eller? De er ikke akkurat klapp på skulderne,hvorfor har vi ikke valgt å sensurere disse?

 13. Hei! jeg er en ung muslim.
  som har lært å respektere min familie og tro på en riktig måte. jeg respekterer alle mennesker i verden for det har jeg også lært av min religion.

  skal dere blande extremister og folk som praktiserer islam riktig, vil det skape utrolig mye bråk.
  men da har dere selv valgt denne veien og det får være deres problem. ingen kan ta vekk fra meg religionen, da mener jeg ingen ikke siv jensen eller noen av politikkerene som setter seg selv i en svart hule for alt det dumme de prøver å gjøre imot rettferdigheten og detsom er riktig.

  jeg er muslim og er utrolig stolt for islam har virkelig lært meg masse om livet og om folk flest.

  mange norske idag respekterer islam, men det er fordi de vet at islam er en religion basert på frihet og rettferdighet.

  hvordan var kvinnene her i norge for et par år siden?. de var virkleig undertrykte og var som noen stakkars dukker, bodering måtte de gjøre hele tiden. viss da islam hadde hvert i norge ville det ikke hvert slik for dem. for da ville islam gitt dem friheten som mennesket krever å ha.
  men fortell meg hvordan er norske barn idag med mødrene dems? de fleste er ganske frekke og vet ikke hva ordet å respektere betyr. hvordan er 13 årininger jenter idag i norge. helt urtrolig. skillsmisse prosenten idag i norge? hvordan er forholdet mellom familiene?

  salah el din el ayobi vet vell de fleste hvem er og hvertfall korsere. for de han behandlet dem som gud hadde skrevet i boka hvordan vi skal behandle mennesker. når de fanget gisler så tok dem vare på dem, mens når korsere tok muslimer hals hugde de dem og pinte dem til døden.

  så hvem er ulven her? jeg snakker om korsere og ikke de trofaste kristne under jesus. for de tror vi på.

 14. Jeg prøvde først å sende inn et innlegg. Det ble sensurert. Jeg sendte derfor inn et nytt innlegg under navnet Mari (bruker aldri ekte navn når jeg debatterer på internett), det har du ennå ikke klarert.

  Det virker som dere velger å publisere innlegg som fremmer deres sak (selv om de er et klapp på skulderen eller ei). Noen innlegg er velformulerte, noen ikke, og tydeligvis følte du deg truet av mitt tidligere innlegg og valgte å sensurere det. Det er skikkelig dårlig.

  Helt tydelig at du publiserer det du føler du kan svare på. Kommer noen med gode innlegg som du ikke klarer å svare skikkelig på, ja da sensurerer du de. Utrolig irriterende. Og det er da ikke vanskelig å skjønne at du helt klart ikke er for ytringsfrihet og at du heller er tilhenger av sensur.

  Mari (ikke mitt ekte navn, men mitt nett-navn)

 15. Forresten: “Hvordan i all verden kan du vite at vi sensurer flesteparten av kommentarene, står du bak de fleste kanskje?”

  Dette var jo egentlig et bevis på at dere sensurerer flestparten, da du ikke sa at dere ikke sensurerte, men heller spurte hvordan jeg visste at dere sensurerte flesteparten.

  • Du tar feil,jeg har nok latt vær å puplisere et par kommentar som “Norge for nordmenn”, slike kommentarer er så tåpelige og rasistiske,slikt behøver vi ikke å akseptere.. Ytringsfrihet er viktig,men det har viktige begrensinger,hatefulle ytringer som oppfordrer til vold,behøver ikke å puplisere.Det tror jeg du forstår. Dersom du tar en titt på kommentarene,vil du se at de alle fleste,jeg vil på 98% er kritiske og negative. Dersom vi ville sensurere alt negativt, ville det kun ha latt et par kommentarer passere.

   I tillegg har vi et par kommentarer som jeg enten ikke har rukket eller glemt å puplisere. Vi sitter da ikke få pcen dagen lang,vi har faktisk andre ting å gjøre. Håper du fortsetter å skrive,det vil kanskje ta litt tid før dine kommentarer blir puplisert,men vær tålmodig.

   • Du skriver : “Du tar feil,jeg har nok latt vær å puplisere et par kommentar som “Norge for nordmenn”, slike kommentarer er så tåpelige og rasistiske,slikt behøver vi ikke å akseptere..”

    Vel, det var da ikke lenge siden Somaliere gikk i Oslo og ropte “Somalia for Somalis”, men det var ingen som kalte det for rasistisk? Om derimot en nordmann gjør det så er det en annen vise, hva?

    Dessuten, det er da en like gyldig mening som noe annet, uten at jeg skal skrive under på den selv av den grunn. Uten nordmenn i Norge er det vel knapt noe Norge igjen?

 16. Hallo.

  Etter å ha lest artiklene på denne websiden her har jeg lyst til å spørre dere hva som egentlig er formålet her? Om det er et sted der irriterte muslimer skal få blåst ut litt frustrasjon over ting de føler ikke går deres vei så er det vel greit nok.

  Om dere derimot forventer å skape sympati og støtte for denne kampen deres så hjelper det VELDIG lite med artikler som i et stort sett aggresivt tonefall raljerer over alt mulig med Norge, norske politikere, norsk moral, og nå også det forhenværende Hizb medlemmet Ed Hussain, som bør være en fyr som vet hva man snakker om.

  For all del, det er deres side, men stilen og tonen i disse artiklene vekker ikke akkurat min sympati, for å si det sånn…

  • Vi er ikke ute etter sympati, men bara nyansere debatten om muslimske kvinner, vi vil ytre våre meninger.Det må vi få lov til. Om du syns at vi raljerer over alt mulig med Norge,tyder det på at det vi gjør fungerer etter sin hensikt.Vi er også nordmenn,og har all rett til å mene noe om vårt samfunn.

   • Ja for all del, ingen har nektet noen som helst å ytre sine meninger.

    Problemet er ikke at dere får lov til å mene noe om samfunnet, jeg har aldri sett muslimer og da spesiellt dere Hijab kvinner slippe til i debatten i større grad enn nå. Problemet er at flertallet av nordmenn er uenige med dere, og dere snur ikke meningen til en eneste person gjennom den typen artikler dere kjører her.

    Det er min mening, og den har jeg også lov til å ha :-)

 17. Hei Undrer!

  Jeg stiller meg utenforstående til det du skriver.Jeg syns ikke våre artikler er agressive på noen måte.Plager det deg at vi fremstår som sterke,velutdannede og velartikulerte? Plager det deg at vi har et ønske å kritisere det som er galt i samfunnet slik vi daglig blir krititsert? Plager det deg at vi føler en tilhørlighet til riket,og dermed ønsker en stemme med i debatten?

  Hvordan syns du vi bør te oss da? Gråte og klage over hvor forferdelig vi har det og si “Vær så snill,slutt å mobb oss”?

  • Jeg kunne vel kopiert enkelte utsagn i en del av artiklene, men det gidder jeg rett og slett ikke

   Ellers så er det absolutt ingenting her som “plager” meg slik du prøver å selge inn. Jeg kan ikke huske å ha sagt noe om det, så det er mulig du leser noe helt annet fra mine innlegg enn det jeg prøver å si, men det får nå være.

   Hvordan dere skal te dere er da helt opp til dere selv, men det kunne sikkert vært greit å legge opp til et litt bredere perspektiv enn Hijab Hijab Hijab opp og i mente samt utrope alle som er saklig uenige med dere til islamofober. Nå er instillingen din såpass fiendtlig at det neppe er noen vits å kjøre dette videre så tror jeg takker for meg.

   • Jeg opplever ikke min innstilling som fiendtlig,jeg har heller ikke utropt noen til islamofober. Vi skriver da ikke heller om hijab hele tiden,bare se de siste artiklene. Vi kommenterer det de store mediaselskapene skriver om, de setter dagsorden.

    Ellers ønsker jeg at du fortsetter å titte innom nettsiden og kommentere så ofte du kan :-)

 18. [...] Når det er sagt, tar vi selvfølgelig avstand fra all form for ekstremistiske holdninger som truer rikets sikkerhet. Vi er alle enige i at terrorisme for eksempelt, aldri er akseptabelt. Misbruk av religion og ideologier for å legitimere vold og overgrep skal ikke tolereres.  Menneskerettigheter skal alltid respekteres, og grupperinger som fratar folks rettigheter, skal bekjempes. Vi vil imidlertid ikke bruke begrepet ”radikal islam”, da man ikke har en klar definisjon og man ikke har lyktes i å klargjøre betydningen.  Les mer her: Radikal islam=islam [...]

 19. Fy pokker, det er mye jeg kunne tenkt meg å skrive nå.

  Maken til sammensurium av skremmende tanker. Mye av dette er godt skrevet, men å diskutere religion med noen som tror, er som å diskutere været med en stein. Dere vil ALDRI innrøme NOEN feil! UANSETT! Sånn er det bare…

  Derfor er det strengt tatt lite vits å diskutere med dere, men noen må. For dette er i ferd med å gå for langt…

  Svar på de innleggene over, er du snill?
  Gleder meg til svarene der!

  Og noen små ting til…
  Går det ann å si, på et generellt nivå, at vi i Norge ikke er så preget av kristendommen? Vi er tuftet på den ja, men ikke preget med hensyn på at de færreste tror og går i kirken. Er du med på den?
  Går det også ann å si at DE FLESTE muslimer er sterkt preget Islam? At de fleste land med koranen som levestil er tildels veldig mye mere påvirket av Islam og kornanen enn Norge? At Islam har en sterkere posisjon i de landene enn kristendommen har i Norge?

  Og forklar meg følgene. Dette er et sitat hentet fra koranen:
  5:51 Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige!

  Betyr ikke det at alle de som snakker med oss Nordmenn, som i bunn og grunn er hedninger, også vil bli hedninger? Hvorfor skal vi tro på dere da, når dere sier at dere er fromme og vil snakke?

  Vil gjerne ha en liten forklaring…

 20. En kjapp annen ting, dere er for debatt og yttringsfrihet, men roper rasist så fort noen prøver å komme med argumenter dere ikke liker! Den går ikke dypt den yttringsfriheten deres…. :-)

 21. Dessuten…ALLE religiøse er hjernevasket og i stor grad indoktrinerte!

  Du kan ikke, om du aldri så mye ville, si at du tok feil på noen punkter. Da ville alt du lever for være en løgn. Derfor er dere hjernevasket! Derfor er det nesten bare tull å diskutere med deg og andre…men noen må jo ta igjen… :-)

  Vi hedninger derimot, vi har ikke noe å tape på å si at vi tok feil…
  Er argumentene gode nok, så skal jeg gladlig si jeg tok feil!

  Si meg en ting til, i min vennskaps- og bekjentskaps-krets, samt alle de jeg hører om, så er det INGEN mann, som har funnet seg en muslimsk jente. Det er derimot flere jenter som har funnet seg muslimske menn og noen har konvertert.

  Hva sier det deg?

  Jeg liker mørke jenter, jeg liker andre kulturer som kan gi meg noe, varme og empatiske kulturer. Jeg tror det finnes mange muslimer som er sånn, varme og inkluderende og vi i Norge har mye å lære av slike mennesker!
  Jeg kunne godt tenke meg å bli kjent med ei jente fra midtøsten eller deromkring. Det være seg en muslimsk jente og! Men kan jeg? Eller rettere sagt, kan de? Har de mulighet til det? VIL DE?
  Om vi skal snakke om rasisme, så tror jeg den i høyeste grad er tilstede MOT oss…og jeg tror at om jeg, mot alle odds, skulle bli kjent med ei muslimsk jente, så hadde familien hennes kjeppjaget meg!
  Men dette er bare noe jeg tror, det vet jeg ikke!
  Men det er et inntrykk jeg sitter med, etter å ha lest, hørt og sett om dette temaet. Dere kan dementere det til døde, men det som mange sier, ingen røyk uten ild…
  Det er et snev av sannhet i det!

  • kjære RB, det at det ikke finnes en mann i din omgangskrets som har funnet seg ei muslimsk dame, er nok tilfeldig.. Jeg kjenner flere muslimske jenter som har giftet seg med etnisk norske menn. Synd at du ikke ennå har blitt kjent med muslimske jenter, ikke spør meg hvofor disse jentene ikke har vært interessert i deg og du skal heller ikke være redd for å bli kjeppjaget av hennes foreldre.Har du prøvd å ta kontakt? Du kan ikke basere dette på antagelser, vi kan anta mye,men vi vet jo ikke noe om hvordan det vil gå før vi har prøvd.

   Du trekker frem noen vers fra Koranen som du mener viser islams sanne ansikt.Disse versene må settes i en større konteks,det er enkelt å klippe og lime vers og fremstille det som noe skummelt. Du utfordrer meg til å forklare disse versene.Det har jeg ikke tenkt å gjøre,selv om jeg enkelt kan motargumentere.Ved å kalle meg hjernvasket inviterer ikke til du til debatt.

   Og dessuten misliker jeg at man tillegger meg meninger jeg ikke har,aldri har jeg kalt noen rasist fordi den personen har vært uenig med meg, jeg er for ytringsfrihet,enten du tror på det eller ei.Jeg har ikke tenkt å bruke tid og krefter på å overbevise deg.

   • Regnet med at “tilfeldig” kom til å komme…

    Vi skal med amdre ord godta din versjon av dette, uten å få noen forklaringer?
    Jeg skal ta dine ord for god fisk, enda jeg vet om og har hørt om andre som har helt andre erfaringer?
    Jeg fatter ikke at du/dere ikke kan innrømme noenting!

    Om du ikke klarer eller vil forklare disse versene, så er det godt nok svar det.

    Jeg skremmes litt av det faktum at du ikke kan svare på følgende:
    Går det ann å si, på et generellt nivå, at vi i Norge ikke er så preget av kristendommen? Vi er tuftet på den ja, men ikke preget med hensyn på at de færreste tror og går i kirken. Er du med på den?
    Går det også ann å si at DE FLESTE muslimer er sterkt preget Islam? At de fleste land med koranen som levestil er tildels veldig mye mere påvirket av Islam og kornanen enn Norge? At Islam har en sterkere posisjon i de landene enn kristendommen har i Norge?

    Jeg skal gi deg rett i en ting, du har aldri kallt meg eller noen av de andre her rasist! Det er det andre motdebatanter her inne og andre steder som gjør.

    Jeg sier ikke at bare du er hjernevasket, alle religøse er det! :-)
    Jeg har diskutert med kristne pg kjenner lusa på gangen!
    Det er mennesklig å ikke innrømme feil.
    Spesielt når det gjelder et så omtålig tema som livssyn.
    Der har jeg, som sagt før, et fortrinn. Jeg kan innrømme å ha tatt feil!
    Jeg har ingen bok jeg må stå til rette for, ingen imam å føle presset fra, ingen familie eller kultur som vil reagere på de valgene jeg tar.
    Så jeg regner ikke med noen form for innrømmelse fra noen her inne! Men jeg hadde forventet et forsøk på å forklare. Jeg vil gjerne skjønne, men nå skjønner jeg at det er ikke deres mening.

  • Hei igjen RB,

   Forstår ikke hva du vil at jeg skal innrømme? Vennligst vær mer spesifikk
   Hvem er “dere” som du stadig gjentar? Dersom du sikter til muslimer,så er vi ikke kveg som har samme meninger og standpunkter om alt mulig rart.

   Når det gjelder kristendommens påvirkning i Norgehar jeg følgende å si: Vi har en statskirke,det bør si det meste. Vi har en formålsparagraf i skolen,vi har uttalige religiøst begrunnede høytider. Kongen og minst halve regjeringen må bekjenne seg til den kristne tro. I Grunnlovens § 2,fastslås det at staten har en tro. Tatt dette i betraktning vil jeg faktisk si at Norge er et land som er sterkt preget av kristendommen.

   La meg underbygge dette med enda et eksempel. Jeg har vært i mange muslimske,såvel som europeiske land. BARE i Norge har jeg erfart å se en bibel liggende ved senga på hotellrom. Hvorfor var det ingen Koran på hotellet i Egypt eller Lebanon eller Somalia? Kan du svare på det?

   Avkristningen eller sekulariseringen av Norge syns jeg for øvrig er en myte,noe jeg i nærmeste fremtid skal skrive en lengre framstilling om.

   En ting til,jeg kan si hva jeg vil uten å være redd for konsekvenser hverken fra imam eller familie.Jeg kjenner knapt en imam,og familien gir mildt sagt blanke i hva jeg sier om religion.Det er en vanlig misoppfatning fra folk at muslimer ikke kan ytre selvstendige meninger.I min barndom kan jeg huske en somalisk mann som hele tiden bannet til Gud og sa at han var ateist, en annen ropte hele tiden “Jesus Christ” og proklamerte seg som en kristen.Ingen brydde seg om dem, de fikk tro på hva de ville. De fleste var av den oppfatningen at bare Gud hadde myndighet til å dømme, hvem er vi til å dømme andre mennesker?

 22. Illusio jeg anbefaler at du også leser følgende om de såkalte henrettelsene av diktere i profeten Muhammeds tid :
  http://www.geocities.com/noorullahwebsite/silas-kill.html#The%20Killing%20of%20%C3%A2%C2%80%C2%98Asma%C3%A2%C2%80%C2%99

  http://www.muftisays.com/qa.php?viewpage=viewQA&question=2144

  Vi skal ta opp dine kommentarer om “Når Allah hevder å holde en pistol mot hodet til folk, og trekker av på alle som nekter å underkaste seg er det som væpnet ran å regne. Slikt er absolutt tvang, og koranen er dermed selvmotsigende(En slik gud er heller ikke barmhjertig)” i et nytt innlegg.
  Det er fryktelig synd at du ikke klarer å se forskjellen mellom norske fredelige muslimer og den autoritæret regime i balnt annet i Iran og Saudia Arabia.
  Vi er ikke en flokk med pappskaller som ikke er klar over undertrykkelsen av kvinner og barn i islams navn – anbefaler at du leser dikten min “Crazed bearded men, and men in blue suits”.

  • Så lenge du kaller deg muslim er du forpliktet ved koranen til å TRO PÅ og akseptere alt som står i den. Uten å tolke eller stille spørsmål, ettersom koranen av muslimer oppfattes som Guds ord og er ufeilbarlig. Dette er skremmende for oss ikke-muslimer, når vi leser koranens hatefulle budskap og agenda, og vet at dette støttes ukritisk av alle som kaller seg muslimer – selv om de klokelig nok ligger lavt med denne delen av pakken.

   Skjønner godt at du er kritisk, Iffit. Det hjelper deg lite, så lenge du kaller deg muslim. Min teori på hvorfor muslimer er så angstbiterske i diskusjoner rundt religion, er at dere er trengt opp i et hjørne. Få muslimer opplever at de fritt kan velge å forlate islam, ikke sant? Det har for store sosiale konsekvenser til at muslimer flest våger å tenke tanken.

 23. Jeg ser på meg selv som en tilhenger av ytringsfriheten og mener at den skal forbli så ubergrenset som mulig.
  Det skal være lov å kritisere religion uten å rope blasfemi.Når det er sagt,skal ikke ytringsfriheten være forbeholdt de priviligerte og de få.
  Muslimer skal på lik linje med andre få lov til å ytre sine meninger uten å bli stemplet som islamist eller hjernvasket.

 24. Hvorfor er du tilhenger av ytingsfriheten? Muhammed myrdet jo flere kritikere av lignende type som tegneren av de danske Muhammed tegningene eller forfatteren av Sataniske Vers.

  http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/dead_poets.htm

  Som muslim plikter du å følge hans eksempel. Det samme gjelder egentlig Islamisme og Hjernevasking. En god muslim er pr. definisjon en Islamist, han følger “profetens”, og hans tidlige etterfølgeres eksempel og erobrer/slakter ned de vantro. Hva hjernevaskingen angår så gjelder det samme. Som muslim plikter du å følge Muhammeds eksempel og mene det samme som ham i størst mulig grad. Denne kommandoen kommer fra Allah i Koranen 33:21 og er bakgrunnen for at muslimenes tvangsnevroser omkring hadith. Dette er også bakgrunnen for at de fleste av verdens muslimske intellektuelle mener demokrati er uislamsk. *Det er praktisk talt ingenting å stemme om*, muslimene må følge de Islamske tekstene. Sette er en av grunnene til at en sterk vekst av Islam i europa er en fare for demokratiet. Man får en stor gruppe av befolkningen som ikke tenker, eller kan overbevises av rasjonelle argumenter, de bare følger reglene til en illeluktende barbarisk røverbande fra 600 tallet. Skulle de komme i flertall har mindretallet ikke noe håp om noensinne å ha noen innvirkning på politikken igjen – resultatet er at demokratiet har brutt sammen og at man har borgerkrig, da mindretallet ikke har noen grunn til å respektere et resultat som egentlig betyr at man har teokrati og at demokratiet er avskaffet.

  At du kan få deg selv til å si at Islam er en perfekt religion er bare helt utrolig. Du kan umulig ha lest koranen. For det første innebærer denne “perfekte religionen” at menneskeheten er roboter som har ett eneste formål i livet: å emulere Muhammed. Hvis de ikke klarer dette i stor nok grad til at Allah blir fornøyd brennes de i helvete. Dette er en tilværelse helt uten mening sett fra menneskenes synspunkt.

  Det er også en tilværelse der moral ikke eksisterer. Ethvert menneske er i en selvforsvarssituasjon m.h.p. Allah, og kan begå de mest grusomme handlinger, f.eks drap på aspostater, utro, kritikere av Islam, eller bare vantro generelt, enten fordi Allah/Muhammed dualiteten kommanderer det(Selv ikke muslimer kan skille disse to fra hverandre da ingen andre enn Muhammed noensinne kan hevde å ha kommunisert med Allah), eller fordi Allah oppmuntrer til det, som f.eks. martyrdealen. Drep en vantro – få fitte i himmelen, kan man tenke seg noe mer vulgært? Jeg kan ihvertfall ikke det.

  Uansett, hvis man ikke dreper folk som “fortjener” det i Allahs øyne er man vantro og vil brenne i helvete. Når valget er mellom å sette medmennesklige hensyn til side og unngå evig tortur settes alle moralske prinsipper til side, og ethvert menneske må redde sitt eget skinn først. ALLE problemstillinger er av denne sorten for en muslim, og følgelig er overtroen i beste fall amoralsk med hensyn på andre mennesker. For alle oss utenfor overtroen fremstår det hele som infantil umoral og rett og slett et menneskefientlig syn på verden.

  Så ja, hjernevaskingsstemplet slipper du nok ikke unna før du ikke lenger outsourcer din moralske dømmekraft til en fantasivenn.(Eller i virkeligheten, siden fantasivennen ikke eksisterer, til Imamer som f.eks Al-Qaradawi http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2928690.ece, menn som har sine egne politiske agendaer o.l.)

  Qur’an: 51:56
  “I created the jinn and humankind only that they might worship Me.”

  Som muslim har du ingen krav på et liv utenom å underkaste deg den store fascisten i hummelen.

  Jaja, forøvrig er jo Islams påstander om at Koranen er et perfekt diktat fra Allah, via Gabriel/Muhammed åpenbart løgn, da Allah tilber seg selv, sverger ved himmelvelvet for å understreke hvor sant han snakker o.l. Det er åpenbart Muhammed som snakker, og ikke noe som dikteres. Det er også morsomt hvordan man snakker om “Ingen tvang i religion”, samtidig som Helvete er et stadig tilbakevendende fenomen. Når Allah hevder å holde en pistol mot hodet til folk, og trekker av på alle som nekter å underkaste seg er det som væpnet ran å regne. Slikt er absolutt tvang, og koranen er dermed selvmotsigende(En slik gud er heller ikke barmhjertig).
  I tillegg til at kosmologien er fullstendig borti natta og i strid med observert virkelighet.
  Moderne apologeter har en del flaue forsøk på å komme bort fra den flate jorda og det geosentriske universet koranen er basert på, men det er ikke så lett når man har ting som:

  Tabari I:235 “Allah’s Apostle said, ‘Allah created an ocean three farakhs (918 kilometers) removed from heaven. Waves contained, it stands in the air by the command of Allah. No drop of it is spilled. All the oceans are motionless, but that ocean flows at the speed of an arrow. The sun, moon and retrograde stars [planets] by which Allah swears in the Qur’an [81:15], run like the sun and moon and race. All of the other stars are suspended from heaven as lamps are from mosques, and circulate together praising Allah. The Prophet said, ‘If you wish to have this made clear, look to the circulation of the sphere alternately here and there.’”

  og de tradisjonelle forklaringene som alle sier at, f.eks. jorda er flat når det er temaet.

  Hvis du vil ha respekt for den overtroen er jeg redd du må bevise at Allah eksisterer. Etter at jeg har fått et slikt bevis vil jeg likevel anse Allah som en umoralsk fascist og vil gjerne brenne i helvete istedenfor å forkaste min humanistiske moralske intuisjon. Folk som er villige til å drepe andre bare for å unngå en torturtrussel fra en gud er fullstendig prinsippløse og umoralske kujoner av en annen verden. Deres mangel på medfølelse med menneskeheten er motbydelig og de fortjener virkelig å bli motarbeidet av resten av menneskeheten på det mest grunnleggende plan. Religionsfrihet har like lite med Islam å gjøre som det har med menneskeofringskulter som Tlaloc.

 25. Men å svare på det andre, det kan du ikke?

  Og som du ser under, ikke alle er enige at islam står for frihet og mulighet for å si sine meninger. Jeg vil vel si at i de fleste tilfellene er det stikk motsatt?

  Men du er vel uenig i det og?

Skriv et svar